Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 12 października 2020 20:31

Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 12 października 2020r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na terenie powiatu szydłowieckiego oraz wprowadzeniem tzw „czerwonej strefy” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Zarządzam, w okresie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, co następuje:

§1

W zakresie obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

 1. Zawiesza się przyjmowanie petentów w siedzibie PCPR w Szydłowcu.
 2. Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków i dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej , ePUAP, SOW (System Obsługi Wsparcia) lub skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby PCPR.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach petenci mogą być obsługiwani w siedzibie PCPR przy specjalnie przygotowanym stanowisku, za osłoną z pleksi . Zarówno petenci jak i pracownicy PCPR winni mieć zasłonięte nos i usta i po wejściu do biura winni zdezynfekować ręce.
 4. Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną 48 6174714 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Niezbędne druki można pobrać na stronie internetowej PCPR w Szydłowcu adres: http://www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl zakładka druki do pobrania.

Więcej: Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

 

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 05 października 2020 19:55

Loga Fundusze Europejskie Program Refionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ZAPRASZA
RODZINY ZASTĘPCZE na warsztaty dotyczące

 • porzucenia

które odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
Zapisy i informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Dodzina na tle muru na drewnianej podłodze, mężczyzna trzyma 2 elementy w formie dachu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Nazwa projektu „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”

 

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

ZAPRASZA

RODZINY ZASTĘPCZE na warsztaty dotyczące

 • porzucenia

które odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

Zapisy i informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Nazwa projektu „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”

   

Oferta PORT Mazowsze punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 29 września 2020 18:44

 

plakat PORT Mazowsze

Oferta PORT Mazowsze

punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

 

  Formy pracy indywidualnej

 1. Konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych - będą służyły nawiązaniu kontaktu, kontraktu, głębszemu poznaniu osoby i zgłoszonych przez nią problemów oraz dalszej współpracy w ich rozwiązaniu. Będą to konsultacje Specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną oraz przy stwierdzonej potrzebie z: lekarzem psychiatrą ( diagnoza psychiatryczna i pomoc niezbędna w części przypadków); seksuologiem (diagnoza i terapia dzieci po przemocy); prawnikiem (pomoc w kwestiach prawnych).
 2. Terapia indywidualna dla dzieci i dorosłych - regularne spotkania terapeutyczne wskazane są w celu osiągnięcia głębszej zamiany w funkcjonowaniu osoby.

 

Więcej: Oferta PORT Mazowsze punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

   

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 września 2020 07:07

Logo PFRONNadal można składać wnioski w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Informujemy, że Zarząd PFRON do 15 października 2020 r. wydłużył terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Więcej: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

   

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 sierpnia 2020 10:17

Ulotka4_przycisk_sieci_zycia


Logo Krajowego Sztabu RatownictwaKrajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem  wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć.  Nie liczyć na to, że nam i naszym bliskim nic złego nigdy się nie przytrafi. Warto wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i tych, których kochamy. Warto spać spokojnie.

Więcej: Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

   

Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 sierpnia 2020 17:01

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv; Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii.

Więcej: Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

   

Dobry Start

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 05 sierpnia 2020 15:43

Logo Dobry StartDobry Start - świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
od 01 sierpnia 2020 r. zapraszamy do składania wniosków w tradycyjnej papierowej formie.

 

[LINK] - Wzór wniosku o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

 

 

   

Strona 9 z 35