Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych edycja 2022

   

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 23 grudnia 2021 22:24

Flaga Polski oraz Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 815 949 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 815 949 ZŁ

 

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

   

Zaproszenie na darmowym spektakl pt.: Betlejem

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 10 grudnia 2021 16:03

Plakat Darmowy spektakl pt.: „Betlejem” Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Darmowy spektakl pt.: „Betlejem” Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.W dniu 19 grudnia 2021 r. odbędzie się darmowy spektakl Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pt. „Betlejem”. Spektakl jest przeznaczony dla rodzin z pieczy zastępczej. Rodziny chętne, do wzięcia udziału w spektaklu  prosimy o kontaktowanie się z organizatorem pod nr. telefonu tel.: +48 22 2088888.

Więcej: Zaproszenie na darmowym spektakl pt.: Betlejem

   

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 03 listopada 2021 16:21

Zarządzenie Nr 9/2021

 

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z ogłoszeniem stanu pandemii w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

zarządzam, w okresie od dnia 25 października 2021 r. do odwołania, co następuje:

Więcej: Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

   

Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 25 sierpnia 2021 21:00

Logo Departamentu Rynku Pracy, MRPiT

Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych
w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej
dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

 1. Główne cele działań komunikacyjnych:

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) zainicjował kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA w okresie maj - październik 2021 r.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom.

Więcej: Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

   

Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 10 sierpnia 2021 16:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021.

Osoby niepełnosprawne w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2021 jeszcze do 31 sierpnia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie  form wsparcia przyczyniających się do  likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

   Więcej: Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

   

Strona 9 z 38