Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zarządzenie 2 POW/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 lutego 2022 09:10

Zarządzenie Nr 2 POW/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 21 stycznia 2022 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/02 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnie u i owa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr POW2022-WSZ/02 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

w składzie:

 1. Julian Włodarczyk - przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa - członek Komisji
 3. Jarosław Basiak - członek Komisji - Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr POW2022-WSZ/02 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1 POW/2022.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 2 POW/2022

 

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 16 lutego 2022 10:38

Flaga Polski oraz Godło Polski

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022. W dniu 15 lutego 2022r. zostały podpisane przez Starostę Szydłowieckiego  - Włodzimierza Górlickiego,  Wicestarostę – Anitę Gołosz i Skarbnika- Dorotę Jakubczyk  umowy  z Wojewodą Mazowieckim na realizację przedmiotowych programów.

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

   

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 16 lutego 2022 10:35

Flaga Polski oraz Godło Polski

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022. W dniu 15 lutego 2022r. zostały podpisane przez Starostę Szydłowieckiego  - Włodzimierza Górlickiego,  Wicestarostę – Anitę Gołosz i Skarbnika- Dorotę Jakubczyk  umowy  z Wojewodą Mazowieckim na realizację przedmiotowych programów.

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

   

Konkurs Mazowiecka Lady D. oraz Mazowiecki Gentleman D.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 14 lutego 2022 09:50

Konkurs Mazowiecka Lady D. oraz Mazowiecki Gentleman D.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - ogłosiło dwa niezwykle ważne społecznie konkursy: Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D. Obie inicjatywy mają ogromne znaczenie w promowaniu aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także w przełamywaniu stereotypu ukazującego te osoby jako skazane na bezradność. Przede wszystkim zaś oba konkursy pozwalają docenić tych, którzy swoją postawą pokazują, że ich słabości mogą stać się ich siłą i nowymi możliwościami.

Więcej: Konkurs Mazowiecka Lady D. oraz Mazowiecki Gentleman D.

   

Zarządzenie 1 POW/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 lutego 2022 09:10

Zarządzenie Nr 1 POW/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

Na podstawie  art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

w składzie:

 1. Jolanta Pietras – przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa – członek Komisji
 3. Jarosław Basiak – członek Komisji – Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§ 2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr POW2022-WSZ/01 stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 1 POW/2022

   

Zarządzenie 1/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 stycznia 2022 14:56

Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu nr AOON2022- WSZ/01 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022.

Na podstawie  art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr AOON2022-WSZ/01 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 w składzie:

 1. Jolanta Pietras – przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa – członek Komisji
 3. Jarosław Basiak – członek Komisji – Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§ 2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr AOON2022- WSZ/01, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 1/2022

   

Zarządzenie 2/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 stycznia 2022 14:36

loga - flaga RP - Godło RP

Zarządzenie 2/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 31 stycznia 2022

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr POW2022-WSZ/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022.
 2. Informacja o unieważnieniu zostaje upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Więcej: Zarządzenie 2/2022

   

Strona 8 z 38