Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk wtorek, 17 maja 2022 15:41

Loga - Fundusze Wuropejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Więcej: Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 23 marca 2022 10:26

[PL] WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - [UA] ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Więcej: WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

   

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 08 marca 2022 23:07

loga - flaga RP - Godło RP

Powiat Szydłowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Szydłowcu ogłasza nabór uczestników  do  resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Głównym celem Programu  jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

Pobyt dzienny dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 15 dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Pobyt dzienny może być realizowany w miejscu zamieszkania uczestnika lub w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 240 godzin na osobę.

Pobyt całodobowy dla 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
i 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Opieka będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Opieka całodobowa obejmować będzie w szczególności:

ü  zapewnienie wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w tym ciepły obiad składający się
z dwóch dań, dostęp do ciepłych napojów – kawa, herbata – przez cały dzień)

ü  zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, filmoterapia, choreoterapia

O zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia i sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności będziemy uwzględniać  potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną (orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Metalowa 7, Szydłowiec lub pod numerem telefonu 486174714 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Dyrektor PCPR Szydłowiec
Maria Michalska

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 511 836,00 zł – Całkowita wartość zadania – 511 836,00 zł

   

Przekraczasz granicę z Polską? Kancelaria Prezydenta RP informuje, co powinieneś zrobić

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 marca 2022 22:54

UA-ulotka-v3_UA UA-ulotka-v3_PL

1. PO PRZEKROCZENIU GRANICY:

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19. Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego. Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

   

Ruszyła platforma internetowa koordynująca pomoc dla uchodźców

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 02 marca 2022 18:08

ogłoszenie UkrainaRząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych. Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

www.pomagamukrainie.gov.pl

Na terenie Powiatu Szydłowieckiego zadania tego podejmie się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu , dlatego też  apelujemy o zgłaszanie osób, które uciekając przed działaniami wojennymi, opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022r. i przebywają aktualnie  na terenie naszego powiatu w celu identyfikacji potrzeb i oczekiwań oraz zgłaszanie osób fizycznych i organizacji i chcących udzielać pomocy. Pilnie poszukujemy również osób posługujących się językiem polskim i ukraińskim, chcących świadczyć pomoc w tłumaczeniu i załatwianiu spraw urzędowych uchodźcom.

Więcej: Ruszyła platforma internetowa koordynująca pomoc dla uchodźców

   

Aktywny samorząd w 2022 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 28 lutego 2022 20:53

Aktywny samorząd w 2022 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku.

Aktywny Samorząd logo

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w 2022 roku:

Moduł I

01.03.2022 r. – 31.08.2022 r.

Moduł II

01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. (rok akademicki 2021/2022)

01.09.2022 r. – 10.10.2022 r. (rok akademicki 2022/2023)

Także w 2022 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć
już od dnia 1 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w  systemie SOW z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Więcej: Aktywny samorząd w 2022 roku

   

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 22 lutego 2022 14:10

Akademia Rozwoju fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju Bezpłatne warsztaty online dla kobiet! Tworzenie i edycja stron www Podstawy przedsiębiorczości Design thinking Dołącz do Programu i zdobądź certyfikat potwierdzający Twoje nowe umiejętności!

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!

Więcej: Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

   

Strona 7 z 38