Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 05 stycznia 2012 08:17


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Informujemy, że od stycznia 2012 roku prowadzona jest rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie "Inwestuję w Lepszą Przyszłość", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Więcej: Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

 

Strona 38 z 38