Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - 30 maja

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 28 maja 2024 11:11

bukiet kwiatów - Zdjęcie dodane przez Kristina Paukshtite: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/pomaranczowy-fioletowy-zielony-i-bialy-wystroj-kwiatow-112396/

Wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy serdeczne podziękowanie za wychowywanie dzieci i wprowadzanie ich w dorosłość.

Dziękujemy za okazywane przez Was serce, wyrozumiałość i zaangażowanie w tworzenie dzieciom szczęśliwych domów.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości, optymizmu i radości na każdy dzień.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 

 

Wszystkich Rodziców Zastępczych
zapraszamy 29 maja 2024 r. o godz.10.00
na spotkanie do PCPR.

 

„Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci”
Winston Churchill

  

Więcej: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - 30 maja

 

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 08 marca 2024 15:40

loga - flaga RP - Godło RP

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 643 398,56  zł

Całkowita wartość zadania – 643 398,56 zł

W dniu 4 marca 2024r. Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego – Anita Gołosz, członek Zarządu Powiatu – Krzysztof Rejczak oraz Skarbnik Powiatu – Dorota Jakubczyk podpisali z Wojewodą Mazowieckim umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”. Autorem wniosku do Wojewody Mazowieckiego oraz koordynatorem realizacji Programu jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu - Maria Michalska.

Więcej: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

   

Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2024 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 01 marca 2024 09:19

Loga PFRON + Antywny Samorząd

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Więcej: Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2024 r.

   

23 Luty Światowy Dzień Walki z Depresją

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 21 lutego 2024 12:22

Dwoje smutnych dzieci, siedzą na podłodze, zdjęcie czarno białe, przyciemnione, ponure

Celem Światowego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Depresja

to jedna z najbardziej popularnych chorób, która w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie, a także jest przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy. Szybkie tempo życia, stres, nadmiar obowiązków czy też brak wsparcia ze strony najbliższych, sprawiają, iż na depresję zapadają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci.

Depresja – czy da się jej zapobiec ?

Więcej: 23 Luty Światowy Dzień Walki z Depresją

   

PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 20 lutego 2024 13:52

loga - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 

PILOTAŻOWY PROGRAM

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Realizator programu - Powiat Szydłowiecki

Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

odbywających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

posiadających lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

aktywnych zawodowo: zatrudnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, będących w wieku aktywności zawodowej,

posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia

Więcej: PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

   

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 12 lutego 2024 11:40

loga - flaga RP - Godło RP

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy

Wartość dofinansowania – 1748 743,08 zł,
Całkowita wartość zadania –
1748 743,08 zł

Pani Wicestarostą – Anita Gołosz wraz z członkiem Zarządu Powiatu – Krzysztofem Rejczakiem oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisała z Wojewodą Mazowieckim  umowę na  realizację   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Autorem wniosku do Wojewody oraz koordynatorem realizacji Programu jest Maria Michalska - dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Więcej: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 08 stycznia 2024 14:05

 

Loga - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Herb Powiatu szydlowieckiego

Ogłoszenie
o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert nr WSZ/AO-01/E24 na realizację zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Komisji Otwartego Konkursu Ofert.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Strona 1 z 38