Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 17-21 października 2022 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 14 października 2022 19:56

Plakat - Międzynarodowy Tydzień Mediacji 17-21 października 2022 roku

 

 

Zarządzenie nr 7/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 12 października 2022 22:00

Zarządzenie Nr 7/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam , co następuje:

§1

Dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Więcej: Zarządzenie nr 7/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy

   

Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 01 września 2022 09:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza uczące się osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022.  W ramach MODUŁU II programu można  otrzymać  pomoc poprzez dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

   

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 27 czerwca 2022 16:21

Zarządzenie Nr 6/2022

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie skróconego czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w okresie upałów

Na podstawie § 94 pkt. 2 a, art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz.1650 ze zmianami)

Zarządzam , co następuje:

§1

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują wzrost i utrzymanie się wysokich temperatur powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2

Od dnia 28 czerwca 2022 r. do dowołania ustalam czas pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w godzinach od 7.00 do 14.00. W godzinach 14.00-15.30 obsługę interesantów prowadzi wyznaczony do tego pracownik.

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku urzędu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 06 czerwca 2022 10:11

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Powiat Szydłowiecki przystąpił do programu specjalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł I. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

 

Więcej: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

   

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 03 czerwca 2022 21:26

Piknik z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego_305W całym kraju w dniu 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, mający przede wszystkim docenić rodziców zastępczych, ale także spopularyzować ideę pieczy zastępczej. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zorganizowało w dniu 31 maja 2022r. w ogrodzie przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szydłowcu festyn rodzinny. Była to impreza plenerowa z wieloma atrakcjami dla wychowanków z pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, uczestników WTZ oraz zaproszonych gości.

Piknik rozpoczął się oficjalnym przywitaniem wszystkich uczestników przez gospodarza obiektu p. Mariana Frąka – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom niepełnosprawnym w Szydłowcu oraz wygłoszeniem okolicznościowych przemówień przez dyrektor PCPR p. Marię Michalską, wicestarostę powiatu szydłowieckiego - p. Anitę Gołosz oraz p. Agnieszkę Sobutkę-Klepaczewską - Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Szydłowcu. Chcąc podkreślić wdzięczność władz powiatu za ofiarowanie dzieciom domu i rodziny, zostały wręczone dyplomy i kwiaty dla rodziców zastępczych.

 

Więcej: DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

   

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk sobota, 28 maja 2022 15:21

rodzina kwiaty

Drodzy Rodzice!

Z okazji Waszego Święta wyrażamy uznanie i szacunek  za ofiarowanie potrzebującym dzieciom swojego domu oraz serca. Życzymy siły w pełnieniu tak ważnej funkcji oraz abyście zawsze wierzyli w moc czynienia dobra. Bądźcie zdrowi, cierpliwi i uśmiechnięci- tego potrzebują dzieci, tego potrzebuje świat. Niech każdy dzień będzie dla Was radością.

 

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szydłowcu   

Strona 6 z 38