Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 09:35

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.

W ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2023 osoby uprawnione mogą korzystać z następujących form wsparcia przyczyniających się do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Więcej: Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk wtorek, 28 lutego 2023 10:17

 

logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - (orzeł w koronie)

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego „Usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim” w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Projekt "SamoDZIELNI"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 22 lutego 2023 10:46

loga pfr fundacja - samodzielni

Informujemy, że Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI” skierowanego do młodzieży w wieku 17-20 ,lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy.

Dokładniejsze informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej

https://fundacjapfr.pl/samodzielni.html

Zachęcamy do udziału!

Więcej: Projekt "SamoDZIELNI"

   

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 22 lutego 2023 10:21

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

ulotka lina pomocy pokrzywdzonym

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Więcej: Linia Pomocy Pokrzywdzonym

   

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 27 stycznia 2023 19:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

zaprasza

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia


celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci.

Najbliższe spotkanie 1 lutego 2023 r. o godz. 1030

Zapraszamy Uśmiech

   

Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 grudnia 2022 09:19

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku wnioski na:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

można będzie składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

 

Więcej: Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

   

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 27 października 2022 09:33

loga - flaga RP - Godło RP

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– EDYCJA 2023

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz   dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Więcej: Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

   

Strona 5 z 38