Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 10:48

Flaga Polski oraz Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”
Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.  
Wartość dofinansowania – 596 942,84 zł – Całkowita wartość zadania – 596 942,84 zł

Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki wraz z Wicestarostą – Anitą Gołosz oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisał z Wojewodą Mazowieckim  umowy na  realizację  Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Autorem wniosku do Wojewody Mazowieckiego  oraz koordynatorem realizacji Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu prowadzi nabór osób chętnych do skorzystania z Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023”. Realizacja programu przewidziana jest w okresie od marca do października 2023r. w dwóch formach:

a) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

b) Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, całkowicie zależną , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, tel. 48 6174714

 

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 09:35

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.

W ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2023 osoby uprawnione mogą korzystać z następujących form wsparcia przyczyniających się do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Więcej: Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk wtorek, 28 lutego 2023 10:17

 

logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - (orzeł w koronie)

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego „Usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim” w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Projekt "SamoDZIELNI"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 22 lutego 2023 10:46

loga pfr fundacja - samodzielni

Informujemy, że Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI” skierowanego do młodzieży w wieku 17-20 ,lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy.

Dokładniejsze informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej

https://fundacjapfr.pl/samodzielni.html

Zachęcamy do udziału!

Więcej: Projekt "SamoDZIELNI"

   

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 22 lutego 2023 10:21

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

ulotka lina pomocy pokrzywdzonym

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Więcej: Linia Pomocy Pokrzywdzonym

   

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 27 stycznia 2023 19:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

zaprasza

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia


celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci.

Najbliższe spotkanie 1 lutego 2023 r. o godz. 1030

Zapraszamy Uśmiech

   

Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 grudnia 2022 09:19

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku wnioski na:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

można będzie składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

 

Więcej: Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

   

Strona 5 z 38