Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 15 listopada 2023 17:27

Juzjestes_1200x628_banner-2

 

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Zachęcamy do wzięcia udziału

w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

Więcej: Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 03 listopada 2023 10:48

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024.

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą  w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, zamieszkujących  razem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zaplanowano realizację Programu od 1  stycznia 2024 r. do 21 grudnia 2024r.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy pilny o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
adres:  Szydłowiec ul. Metalowa 7, tel 48 6174714, 15.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 10 listopada 2023 r.

UWAGA!
Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności. Ostateczna weryfikacja uczestników dokonana zostanie po podpisaniu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.


Więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

   

Wypożyczalnia sprzętu w PFRON

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 27 września 2023 14:29

Kobieta na wózku inwalidzkim w kuchni - głaszcze kota - Zdjęcie dodane przez Marcus Aurelius: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/rece-ludzie-kobieta-zwierze-4064423/

Od 4 września br. są przyjmowane wnioski do wypożyczalni technologii wspomagających, która jest elementem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Na stronach PFRON opublikowana jest informacja dotycząca programu oraz lista sprzętu. Program ma być skierowany do czterech grup: osób z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością słuchu i osób niewerbalnych, oraz spełniać najwyższe standardy technologiczne. Wypożyczany asortyment będzie dostosowywany i konfigurowany pod kontem indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Więcej: Wypożyczalnia sprzętu w PFRON

   

XV Międzynarodowe Forum Tato.Net "SIŁA I CZUŁOŚĆ"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 19 września 2023 12:20

 

sila czulosc ojcowskie lekarstwo na czas chaosu

Z przyjemnością informujemy, że 28 października br. w Katowicach odbędzie się konferencja szkoleniowa dla ojców, w tym także mężczyzn pełniących pieczę zastępczą a także tych, którzy są w trakcie szkolenia przygotowującego do bycia ojcem zastępczym oraz tych, którzy na taką ścieżkę dopiero będą wchodzić. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do spotkania setek ojców, dla których ojcostwo jest ważne i warto się w tej roli rozwijać: Forum wzmacnia motywację rodzicielska i jest komplementarne do szkoleń realizowanych przez PCPRy i inne instytucje, które przygotowują rodziców do pieczy zastępczej.

XV Międzynarodowe Forum Tato.Net „SIŁA I CZUŁOŚĆ"

 

Główne tematy Forum:

 • Co robić, aby relacje w rodzinie były silne i czule?
 • Jak wychowywać dzieci w czasach cyberprzemocy i hejtu?
 • Jak mężczyzna, ojciec powinien lepiej dbać o własny rozwój?
 • Jak dzięki zaangażowaniu w rolę ojca można prowadzić życie w wolności od nałogów?

Miejsce:

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Data:

sobota, 28 października 2023 r. godz. 10.00-18,

Opłata:

Szczegółowe informacje: www.forum.tato.net

Więcej: XV Międzynarodowe Forum Tato.Net "SIŁA I CZUŁOŚĆ"

   

Zaproszenie do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 19 września 2023 10:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
serdecznie zaprasza

na spotkania grup wsparcia skierowane do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Szydłowieckim.

Grupa wsparcia jest jedną z form działań pomocowych skierowanych do rodzin zastępczych. Głównym założeniem grupy jest umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń, dzielenie się emocjami, przemyśleniami czy wątpliwościami z innymi osobami doświadczającymi podobnych sytuacji w związku ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania umożliwiają także zawieranie znajomości, pozyskiwanie wartościowych kontaktów np. do specjalistów, uzyskiwanie bieżących informacji z zakresu pieczy zastępczej, a także otrzymywanie porad psychologiczno-pedagogicznych. Tematyka spotkań dobierana jest zależnie od aktualnych potrzeb uczestników, jednak każde spotkanie ma swój temat przewodni.

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia odbędzie się

27 września 2023 r. o godz. 10.30 w świetlicy PCPR

Temat spotkania:

Emocje towarzyszące opuszczeniu domu przez pełnoletnich wychowanków.

 

Serdecznie zapraszamy – Zespół ds. pieczy zastępczej

   

Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023 – MODUŁ II

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 06 września 2023 09:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza uczące się osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.  W ramach MODUŁU II programu można  otrzymać  pomoc poprzez dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • w szkole policealnej
 • w kolegium
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Więcej: Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023 – MODUŁ II

   

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 31 sierpnia 2023 13:08

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2024

 

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2024.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Więcej: Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024

   

Strona 2 z 38