Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zarządzenie nr 10/2021 - w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 04 listopada 2021 00:00

Zarządzenie Nr 10/2021

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 03 listopada 2021 r.

w wyznaczenia dnia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

Więcej: Zarządzenie nr 10/2021 - w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy

 

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 03 listopada 2021 16:21

Zarządzenie Nr 9/2021

 

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z ogłoszeniem stanu pandemii w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

zarządzam, w okresie od dnia 25 października 2021 r. do odwołania, co następuje:

Więcej: Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

   

Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 25 sierpnia 2021 21:00

Logo Departamentu Rynku Pracy, MRPiT

Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych
w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej
dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

 1. Główne cele działań komunikacyjnych:

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) zainicjował kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA w okresie maj - październik 2021 r.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom.

Więcej: Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

   

Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 10 sierpnia 2021 16:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021.

Osoby niepełnosprawne w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2021 jeszcze do 31 sierpnia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie  form wsparcia przyczyniających się do  likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

   Więcej: Trwa nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2021

   

Uroczyste zakończenie projektu TERAZ TY!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 06 sierpnia 2021 20:41

Uroczyste zakończenie projektu „TERAZ TY!”

W dniu 5.08.2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało uroczyste zakończenie Projektu TERAZ TY! dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pani Maria Michalska przemawia po lewej oraz Marcin Lewiński po prawej

Więcej: Uroczyste zakończenie projektu TERAZ TY!

   

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 28 maja 2021 19:21

Drodzy Rodzice Zastępczy

W dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzicom Zastępczym oraz Prowadzącemu Rodzinny Dom Dziecka najserdeczniejsze podziękowania i uznanie za trud wychowania drugiego człowieka, za Państwa otwarte serca i troskę, aby zapewnić wychowankom szczęśliwe wzrastanie w poczuciu bezpieczeństwa i miłości.

Życzymy Wam wytrwałości, realizacji planów i wielu sukcesów wychowawczych. Dobro niech do Was wraca ze zdwojoną siłą każdego dnia. Niech uśmiech dziecka wynagradza codzienny trud, a ich beztroska będzie idealnym odbiciem Waszych serc. Optymizm niech w Państwu nie gaśnie, a każdy dzień niech przynosi wiele szczęścia.

A dla podopiecznych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy samych radosnych i przepełnionych miłością dni.


 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szydłowcu   

Cofnięto zakaz organizacji turnusów rehabilitacyjnych do dnia 05.06.2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 25 maja 2021 10:38

W/g Dz z 14 maja poz. 905 rozp RM z dnia 14 maja turnusy rehabilitacyjne mogą się odbywać.
Cofnięto zatem zakaz organizacji turnusów rehabilitacyjnych do dnia 05.06.2021 r.

 

[PDF] - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

   

Strona 2 z 30