Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Ogłoszenie - RA 060/2/14

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 07 lutego 2014 11:33

Ogłoszenie

W dniach od 24 do 28 lutego 2014 roku w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Strażackiej 1A, w godzinach urzędowania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą:

Więcej: Ogłoszenie - RA 060/2/14

 

Zaproszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 stycznia 2014 11:36

ZAPROSZENIE

Dnia 30.01.2014r. o godzinie 13.00 w auli Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu odbędzie się pierwsze, organizacyjne spotkanie osób chętnych do udziału w Projekcie "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Więcej: Zaproszenie

   

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 13 stycznia 2014 11:31

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Więcej: Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie

   

Wielopokoleniowa Wigilia w Łaziskach

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 31 grudnia 2013 23:40

Ta  Wieczerza Wigilijna była szczególna dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej mieszkańcy nowopowstałej Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej. Od grudnia bieżącego roku funkcjonuje bowiem na bazie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach placówka dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w wieku od 10 do 18 lat.  Obecnie przebywa w niej 13 dzieci.

Dwójka dzieci przy choince

 

Więcej: Wielopokoleniowa Wigilia w Łaziskach

   

Wielka Gala Integracji

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:16

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniu 28 listopada 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zorganizowało w ramach  realizowanego projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyjazd na Wielką Galę Integracji w ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej: Wielka Gala Integracji

   

Wyjazd dla matek dzieci niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 02 grudnia 2013 08:58

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniach 21-24 listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu zorganizowało w ramach  realizowanego od 5 lat projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość”  wyjazd dla matek dzieci niepełnosprawnych, będących pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i  korzystających ze  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.   Dla przypomnienia należy wspomnieć, że projekt „Inwestuję w lepszą przyszłość” jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej ,

Więcej: Wyjazd dla matek dzieci niepełnosprawnych

   

Konkurs - Wyróżnienie Białej Wstążki

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 13 listopada 2013 09:44

Plakat - IV Edycja Konkursu "Wyróżnienie Białej Wstążki"

 

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:

www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl

Oficjalny fanpage konkursu na Facebooku:

www.facebook.com/wyroznieniebialejwstazki

   

Strona 24 z 32