Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Uwaga zmiana terminu!!!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 23 czerwca 2014 17:07

Uwaga zmiana terminu!!!
Spotkanie grupy edukacyjno - rozwojowej dla kobiet
odbędzie się 23 lipca 2014 r. o godz. 16:30
(zamiast w 2-gą środę miesiąca)
 

Moc w pomocy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 21:33

Loga NorwayGrants

„Moc w pomocy”

Począwszy od 1 czerwca br. rusza realizacja projektu  „ Moc w pomocy” współfinansowanego
w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Funduszy Małych Grantów
w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” , którego Operatorem jest  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu we wrześniu ubiegłego roku  napisało i  złożyło wniosek aplikacyjny w związku z ogłoszeniem konkursu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasz wniosek został sklasyfikowany bardzo wysoko, bo aż na 2 miejscu listy rankingowej i przyznano nam całą wnioskowaną kwotę tj. 206 280zł. Wkład własny powiatu wyniesie  jedynie 39.000zł.

W ramach niniejszego projektu przewidziano następujące działania:

 1. Adaptację i wyposażenie pomieszczeń dotychczas użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach  i utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  z 9 miejscami noclegowymi.
 2. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 3. Prowadzenie  zajęć terapeutycznych indywidualnych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób doznających przemocy, mający na celu rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i oraz motywacji do podejmowania nowych zadań.
 5. Terapia zajęciowa- prowadzona w formie warsztatów nauka nowych umiejętności (decoupage, grafika, ceramika, fotografia, florystyka itp.) dla 2 grup tj dorosłych oraz dzieci
  i młodzieży.
 6. Mediacje rodzinne mające na celu ułatwienie stronom postępowania procesu porozumienia
  i komunikacji.

Każdy uczestnik zajęć będzie mógł liczyć w trakcie trwania projektu na :
- opiekę pracownika socjalnego, który będzie koordynować postępowanie w zakresie pomocy  
i potrzebnego wsparcia,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia ( w miarę potrzeby dowóz),
-  skromny poczęstunek.

 

W dniu 23 maja 2014r.  w PCPR odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne na temat programu,  na razie z członkami  funkcjonujących w każdej gminie Zespołów Interdyscyplinarmych , Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Policji i Prokuratury.

Osoby prywatne, stykające się na co dzień z problemem przemocy w rodzinie, szukające pomocy i chcące wziąć udział w projekcie proszone są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do PCPR  w Szydłowcu ul. Metalowa 7  tel. 48 6174714

   

Wakacje dla młodzieży

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 15:55

Plakat - nabór uczestników na zgrupowanie aktywizujace 2014

Więcej: Wakacje dla młodzieży

   

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 30 maja 2014 15:36

Zdjęce grupowe

30 maja świętujemy w całej Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ustanowione przez Sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci, ale również uhonorować wysiłek, jaki podejmują  każdego dnia Rodzice Zastępczy.

Więcej: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

   

Zawiadomienie o wyborze oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 maja 2014 21:54

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Szydłowiec, dnia  07.05.2014 r.

 

PCPR.8114.10.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu działając zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych informuje, że dnia 07 maja 2014r.w siedzibie Centrum zakończyły się prace komisji mającej na celu wyłonienie Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu aktywizacyjno szkoleniowego dla 15 matek dzieci niepełnosprawnych (coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer) będących uczestniczkami projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość.

Więcej: Zawiadomienie o wyborze oferty

   

Zaproszenie do złożenia oferty na "Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy..."

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 18 kwietnia 2014 13:15

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, w środku herb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt pn. INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze Stron

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
realizując projekt systemowy PO KL Inwestuję w Lepszą Przyszłość
w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na

Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych

(coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer)

Więcej: Zaproszenie do złożenia oferty na "Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy..."

   

Poradnictwo Specjalistyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator niedziela, 23 marca 2014 09:43

Poradnictwo Specjalistyczne

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

Zmartwiony mężczyzna siedziący na krześle po prawej, po lewej w oddali rozmazana pozostała część rodziny

Świadczymy bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie lub osobiście w PCPR,ul. Metalowa 7, tel. (48) 617 47 14

przyjdź  PO MOC !

 

Więcej: Poradnictwo Specjalistyczne

   

Strona 23 z 32