Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zarządzenie nr 5/2013 - w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 09 sierpnia 2013 08:07

Skan - Zarządzenie nr 5 / 2013

Dzień 10 sierpnia 2013 został ustalony dniem  pracującym,  w zamian za to dzień 16 sierpnia 2013 będzie dniem wolnym od pracy.

10 sierpnia 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu czynne będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Szkolenie pracowników socjalnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 21 czerwca 2013 07:54

W dniu 11 czerwca 2013r.  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się szkolenie pracowników Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu powiatów szydłowieckiego i przysuskiego.

Uczestnicy szkolenia na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. Po lewej prowadząca szkolenie - Małgorzata Półtorak.

Więcej: Szkolenie pracowników socjalnych

   

Program Wmacniania Rodziny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Program Wmacniania Rodziny piątek, 14 czerwca 2013 07:30

Jeżeli jesteś

RODZICEM LUB OPIEKUNEM dziecka w wieku 10-14 lat,

to zapraszamy Cię na

Logo program wzmacniania rodziny

Więcej: Program Wmacniania Rodziny

   

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 10 czerwca 2013 07:03

Loga Kapitał ludzki, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Europejski Fundusz społeczny
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

PCPR.8114.8.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

powiatowe centra pomocy rodzinie- znak PCPR.8114.8.2013

Więcej: Ogłoszenie o wyniku postępowania

   

Sondaż skierowany do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 04 czerwca 2013 07:34


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy -

Zrzut ekranu strony sondażu
http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Z góry dziękujemy!
Wykonawca badania Agrotec Polska

Logo firmy Agrotec

   

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 27 maja 2013 08:17

Loga Kapitał ludzki, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Europejski Fundusz społeczny
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm)

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie

Wspólny Słownik Zamówień : CPV   

80.57.00.00-0    Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80.56.20.00-1    Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

63.51.10.00-4    Organizacja wycieczek

Więcej: Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

   

Poradnictwo Specjalistyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 23 kwietnia 2013 07:46

Poradnictwo Specjalistyczne

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

Zmartwiony mężczyzna siedziący na krześle po prawej, po lewej w oddali rozmazana pozostała część rodziny

Świadczymy bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie lub osobiście w PCPR,ul. Metalowa 7, tel. (48) 617 47 14

przyjdź  PO MOC !

 

Więcej: Poradnictwo Specjalistyczne

   

Strona 26 z 31