Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Nowe Karty Parkingowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 lipca 2014 04:35

Podstawą wydania karty jest orzeczenie wydane przez Powiatowy / Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które potwierdza fakt bycia niepełnosprawnym. Organem wydającym taki dokument jest starosta/ prezydent (po zmianach: przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Więcej: Nowe Karty Parkingowe

 

Protokół otwarcia oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 lipca 2014 04:11

Szydłowiec 2014.06.30

Protokół

z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 czerwca 2014 r.

W dniu 30 czerwca o godzinie 12:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu Komisja w składzie:

 1. Michalska Maria
 2. Katarzyna Dudek

Dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach w/w postępowania. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta: Pani Jolanty Mruz i Pana Dariusza Gajewskiego, którzy deklarują, że będą prowadzić zajęcia wspólnie. Oczekiwane wynagrodzenie to 75 zł brutto. I edycja trwać będzie 64 godziny. Z ofertami złożono wszystkie stosowne dokumenty. Oferty zaakceptowano, a Oferentów zaproszono do podpisania umowy.

Więcej: Protokół otwarcia oferty

   

Protokół otwarcia oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 lipca 2014 03:53

Szydłowiec 2014.06.20

Protokół

z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11 czerwca 2014 r.

W dniu 20 czerwca o godzinie 12:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu Komisja w składzie:

 1. Michalska Maria
 2. Katarzyna Dudek

Dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach w/w postępowania. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta: Pani Jolanty Mruz i Pana Dariusza Gajewskiego, którzy deklarują, że będą prowadzić zajęcia wspólnie. Oczekiwane wynagrodzenie to 75 zł brutto. Każda edycja trwać będzie 64 godziny. Z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy dwóch ważnych ofert (pkt 7 "Wytycznych Ministra Infrastruktury ..." stanowiących załącznik nr 1 do porozumienia) całą procedurę należy powtórzyć.

Więcej: Protokół otwarcia oferty

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 23 czerwca 2014 17:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

 


 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Adres: ul. Metalowa 7

Telefon: 48 6174713
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1) Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

2) Miejsce publikacji zapytania ofertowego

- strona internetowa Zamawiającego - www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

- Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.szydlowiecpowiat.pl

- tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego przy ul. Metalowej 7, Szydłowiec

 

2. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE

   

Uwaga zmiana terminu!!!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 23 czerwca 2014 17:07

Uwaga zmiana terminu!!!
Spotkanie grupy edukacyjno - rozwojowej dla kobiet
odbędzie się 23 lipca 2014 r. o godz. 16:30
(zamiast w 2-gą środę miesiąca)
   

Moc w pomocy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 21:33

Loga NorwayGrants

„Moc w pomocy”

Począwszy od 1 czerwca br. rusza realizacja projektu  „ Moc w pomocy” współfinansowanego
w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Funduszy Małych Grantów
w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” , którego Operatorem jest  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu we wrześniu ubiegłego roku  napisało i  złożyło wniosek aplikacyjny w związku z ogłoszeniem konkursu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasz wniosek został sklasyfikowany bardzo wysoko, bo aż na 2 miejscu listy rankingowej i przyznano nam całą wnioskowaną kwotę tj. 206 280zł. Wkład własny powiatu wyniesie  jedynie 39.000zł.

W ramach niniejszego projektu przewidziano następujące działania:

 1. Adaptację i wyposażenie pomieszczeń dotychczas użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach  i utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  z 9 miejscami noclegowymi.
 2. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 3. Prowadzenie  zajęć terapeutycznych indywidualnych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób doznających przemocy, mający na celu rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i oraz motywacji do podejmowania nowych zadań.
 5. Terapia zajęciowa- prowadzona w formie warsztatów nauka nowych umiejętności (decoupage, grafika, ceramika, fotografia, florystyka itp.) dla 2 grup tj dorosłych oraz dzieci
  i młodzieży.
 6. Mediacje rodzinne mające na celu ułatwienie stronom postępowania procesu porozumienia
  i komunikacji.

Każdy uczestnik zajęć będzie mógł liczyć w trakcie trwania projektu na :
- opiekę pracownika socjalnego, który będzie koordynować postępowanie w zakresie pomocy  
i potrzebnego wsparcia,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia ( w miarę potrzeby dowóz),
-  skromny poczęstunek.

 

W dniu 23 maja 2014r.  w PCPR odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne na temat programu,  na razie z członkami  funkcjonujących w każdej gminie Zespołów Interdyscyplinarmych , Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Policji i Prokuratury.

Osoby prywatne, stykające się na co dzień z problemem przemocy w rodzinie, szukające pomocy i chcące wziąć udział w projekcie proszone są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do PCPR  w Szydłowcu ul. Metalowa 7  tel. 48 6174714

   

Wakacje dla młodzieży

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 15:55

Plakat - nabór uczestników na zgrupowanie aktywizujace 2014

Więcej: Wakacje dla młodzieży

   

Strona 22 z 32