Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 sierpnia 2013 15:57

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, w środku herb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Szydłowiec dnia 27.08.2013r.

PCPR.8114.14.1.2013

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Więcej: Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 14 sierpnia 2013 07:24

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, w środku herb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm)

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Wspólny Słownik Zamówień : CPV

 

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

Więcej: Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

   

Piecza Zastępcza

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 14 sierpnia 2013 06:30

Grupowe zdjęcie uczestników spotkania podczas szkolenia 3 z 3 Szkolenie - Rodzina jako miejsce rozwoju i współpracy dorosłych i dzieci

 

 


Fundacja Przyjaciółka ogłosiła nabór do programu stypendialnego. O stypendia mogą ubiegać się wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.fundacja.przyjaciolka.pl.

Zachęcamy do składania wniosków.


   

Zarządzenie nr 5/2013 - w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 09 sierpnia 2013 08:07

Skan - Zarządzenie nr 5 / 2013

Dzień 10 sierpnia 2013 został ustalony dniem  pracującym,  w zamian za to dzień 16 sierpnia 2013 będzie dniem wolnym od pracy.

10 sierpnia 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu czynne będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.

   

Szkolenie pracowników socjalnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 21 czerwca 2013 07:54

W dniu 11 czerwca 2013r.  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się szkolenie pracowników Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu powiatów szydłowieckiego i przysuskiego.

Uczestnicy szkolenia na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. Po lewej prowadząca szkolenie - Małgorzata Półtorak.

Więcej: Szkolenie pracowników socjalnych

   

Program Wmacniania Rodziny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Program Wmacniania Rodziny piątek, 14 czerwca 2013 07:30

Jeżeli jesteś

RODZICEM LUB OPIEKUNEM dziecka w wieku 10-14 lat,

to zapraszamy Cię na

Logo program wzmacniania rodziny

Więcej: Program Wmacniania Rodziny

   

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 10 czerwca 2013 07:03

Loga Kapitał ludzki, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Europejski Fundusz społeczny
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

PCPR.8114.8.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

powiatowe centra pomocy rodzinie- znak PCPR.8114.8.2013

Więcej: Ogłoszenie o wyniku postępowania

   

Strona 32 z 38