ZAPYTANIE OFERTOWE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator sobota, 20 września 2014 09:45

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
dla osób doznających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci)

 


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Adres: ul. Metalowa 7
Telefon: 48 6174713
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1) Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

2) Miejsce publikacji zapytania ofertowego

- strona internetowa Zamawiającego - www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
- tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego przy ul. Metalowej 7, Szydłowiec

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wyjazd do Zakopanego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 19 września 2014 12:40

Grupa na tle Kościoła.

Pełne wrażeń było tegoroczne lato dla uczestników projektu „ Inwestuję w Lepszą Przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. W lipcu grupa 6 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyjechała na  10 dni do Zakopanego, gdzie uczestniczyli we wsparciu grupowym w zakresie umiejętności życiowych. Program wyjazdu był bardzo atrakcyjny: wycieczka na Słowację do Aquaparku, wycieczki piesze w Tatry, ognisko połączone z przejażdżką dorożkami konnymi.

 

 

 

Więcej: Wyjazd do Zakopanego

 

Wyjazd w ramach projektu "Czasdla Rodziny" do Bałtowa i Krajna

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 19 września 2014 12:27

Uczetnicy podczas zwiedzania Jura Parku.

Począwszy od 1 lipca 2014 r. Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu  realizuje projekt pn. „Czas dla Rodziny”.
W ramach projektu edukatorzy rodzinni prowadzą Program Wzmacniania Rodziny. Jest to jedyny program przeznaczony dla młodzieży i rodziców, który scala te dwie grupy. Program obejmuje 7 spotkań i jest prowadzony metodą warsztatową.  W dniach  5 - 6 września rodziny wraz z prowadzącymi wzięli udział w  wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do Bałtowa oraz Krajna.

 

Więcej: Wyjazd w ramach projektu "Czasdla Rodziny" do Bałtowa i Krajna

   

Nabór na szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 01 września 2014 09:07

Cienie postaci 2 dorosłych i 2 dzieci. Dzieci kolorowe.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

 

 

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

Więcej: Nabór na szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Moc w Pomocy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 sierpnia 2014 22:44

Dyrektor PCPR w Szydłowcu wraz z prowadzącymi Właśnie taki tytuł ma projekt który w ramach  Programu PL 14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, począwszy od czerwca bieżącego roku realizuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Po przeprowadzonej w czerwcu rekrutacji uczestników od 1 lipca ruszył program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy oraz indywidualna i grupowa terapia dla ofiar przemocy . Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej naszego programu nadal nie mamy pełnej grupy dla sprawców przemocy. Aby lepiej zorientować w tematyce przemocy osoby na co dzień służbowo stykające się z tym problemami oraz jeszcze raz zapromować realizowany przez nas projekt  zorganizowano w dniu 1 sierpnia konferencję edukacyjno-promocyjną. Na konferencję zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele władz lokalnych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, Prokuratury, Policji i  kuratorzy sądowi. W programie konferencji znalazło się między innymi:

 

  1. Omówienie zadań samorządów gminnych i powiatowych, wynikających ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy - kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Radomiu – mgr Małgorzata Półtorak
  2. „Program wobec sprawców przemocy w rodzinie realizowany w PCPR ” - wykład oraz prezentacja multimedialna - mgr Jolanta Mruz
  3. Dobre praktyki związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - mgr Dariusz Gajewski

Referowane przez zaproszonych gości  tematy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczestników konferencji i w rezultacie ożywioną dyskusję. Szczególne emocje związane były z kierowaniem i egzekwowaniem uczestnictwa sprawców przemocy w programach korekcyjnych. Prelegenci twierdzili, że jest to zależne od poziomu świadomości społeczeństwa nad którym właśnie w ramach realizacji niniejszego projektu winniśmy popracować.

W dalszym ciągu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką przemocy w rodzinie do  osobistych lub telefonicznych kontaktów  z PCPR w Szydłowcu  ( tel. 48 6174714)

Dyrektor PCPR w Szydłowcu wraz z prowadzącymi

   

Strona 10 z 19