Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 29 maja 2017 08:24

rodzina z dzieckiem

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy uznania i szacunku za pracę związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.

Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennych zajęć.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień.

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szydłowcu 

2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 20 kwietnia 2017 10:44

Informuje, że dzień 2 maja 2017 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników

   

22 kwietnia 2017 dniem pracującym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 17 kwietnia 2017 11:44

Informujemy, że dzień 22 kwietnia 2017 r. (sobota) został ustalony jako dzień pracujący dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w zamian za dzień 2 maja 2017 r.

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu jako Partner Towarzystwa Altum realizuje projekt pod nazwą "Czas na aktywność w Powiecie Szydłowieckim"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 30 marca 2017 16:00

 

Plakat projektu Czas na aktywność w Powiecie Szydłowieckim

   

Aktywny samorząd w 2017 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 28 lutego 2017 23:06

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Więcej informacji