Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 września 2016 16:38

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II w semestrze 2016/2017 mogą składać wnioski w siedzibie PCPR do 10.10.2016r.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd Moduł II uczące się osoby z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać  pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać na naszej stronie w zakładce „Aktywny samorząd 2016” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 września 2016 23:38

grupa wsparcia

 

21 września 2016 r. - środa,  godz. 9.00

Zapraszamy serdecznie na pierwsze powakacyjne spotkanie.

   

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu "Job Mobility"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 26 sierpnia 2016 19:37

Plakat Fundacja Aktywizacja - Projekt Job Mobility

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu. „Job Mobility” – bo taki tytuł nosi projekt – skierowany jest do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks.

 

Więcej: Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu "Job Mobility"

   

PFRON ogłasza Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 13 lipca 2016 18:25

PFRON logoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza

XIII edycję Konkursu

na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

„OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac:

do 25 lipca 2016 r.

Więcej: PFRON ogłasza Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja

   

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 13 lipca 2016 18:23

Aktywny Samorząd logo PFRON logo

 

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w następujących formach wsparcia :

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
  • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W ramach MODUŁU I wnioski można składać do 30.08.2016r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Nabór wniosków za semestr 2016/2017 trwa od 01.07.2016r. do 10.10.2016r.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Aktywny samorząd 2016” lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.