Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Mediacje

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 września 2015 19:02

Mediacja jest procesem, w którym dochodzi do rozładowania negatywnych, napiętych emocji. Nie ma w niej osób przegranych. Każdy jest wygrany – może przedstawić swój punkt widzenia, dochodzić swoich praw, czuć się wysłuchanym i zrozumianym. (...)

Więcej: Mediacje

 

Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 09 lipca 2015 12:10

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

 

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Więcej: Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

   

Terapia zajęciowa

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 01 lipca 2015 16:29

Terapia zajęciowa matek z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

Więcej: Terapia zajęciowa

   

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 29 maja 2015 09:36

bukiet różZ okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najpiękniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech radość, uśmiech i wdzięczność dzieci wynagradza Państwu codzienny trud i poświęcenie, troskę i opiekę.
Dziękujemy za dobro, wyrozumiałość i zaangażowanie w wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i bezpiecznego domu. Dziękujemy za codzienną współpracę. Życzymy dużo siły i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej i pięknej misji.

Dyrektor oraz pracownicy PCPR w Szydłowcu.

   

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 15 maja 2015 16:02

Skan - Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Więcej: Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty