Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

23 Luty Światowy Dzień Walki z Depresją

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 21 lutego 2024 12:22

Dwoje smutnych dzieci, siedzą na podłodze, zdjęcie czarno białe, przyciemnione, ponure

Celem Światowego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Depresja

to jedna z najbardziej popularnych chorób, która w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie, a także jest przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy. Szybkie tempo życia, stres, nadmiar obowiązków czy też brak wsparcia ze strony najbliższych, sprawiają, iż na depresję zapadają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci.

Depresja – czy da się jej zapobiec ?

Więcej: 23 Luty Światowy Dzień Walki z Depresją

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 12 lutego 2024 11:40

loga - flaga RP - Godło RP

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy

Wartość dofinansowania – 1748 743,08 zł,
Całkowita wartość zadania –
1748 743,08 zł

Pani Wicestarostą – Anita Gołosz wraz z członkiem Zarządu Powiatu – Krzysztofem Rejczakiem oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisała z Wojewodą Mazowieckim  umowę na  realizację   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Autorem wniosku do Wojewody oraz koordynatorem realizacji Programu jest Maria Michalska - dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Więcej: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 08 stycznia 2024 14:05

 

Loga - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Herb Powiatu szydlowieckiego

Ogłoszenie
o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert nr WSZ/AO-01/E24 na realizację zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Komisji Otwartego Konkursu Ofert.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 15 listopada 2023 17:27

Juzjestes_1200x628_banner-2

 

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Zachęcamy do wzięcia udziału

w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

Więcej: Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

   

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 03 listopada 2023 10:48

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024.

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą  w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, zamieszkujących  razem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zaplanowano realizację Programu od 1  stycznia 2024 r. do 21 grudnia 2024r.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy pilny o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
adres:  Szydłowiec ul. Metalowa 7, tel 48 6174714, 15.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 10 listopada 2023 r.

UWAGA!
Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności. Ostateczna weryfikacja uczestników dokonana zostanie po podpisaniu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.


Więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

   

Wypożyczalnia sprzętu w PFRON

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 27 września 2023 14:29

Kobieta na wózku inwalidzkim w kuchni - głaszcze kota - Zdjęcie dodane przez Marcus Aurelius: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/rece-ludzie-kobieta-zwierze-4064423/

Od 4 września br. są przyjmowane wnioski do wypożyczalni technologii wspomagających, która jest elementem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Na stronach PFRON opublikowana jest informacja dotycząca programu oraz lista sprzętu. Program ma być skierowany do czterech grup: osób z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością słuchu i osób niewerbalnych, oraz spełniać najwyższe standardy technologiczne. Wypożyczany asortyment będzie dostosowywany i konfigurowany pod kontem indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Więcej: Wypożyczalnia sprzętu w PFRON

   

XV Międzynarodowe Forum Tato.Net "SIŁA I CZUŁOŚĆ"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 19 września 2023 12:20

 

sila czulosc ojcowskie lekarstwo na czas chaosu

Z przyjemnością informujemy, że 28 października br. w Katowicach odbędzie się konferencja szkoleniowa dla ojców, w tym także mężczyzn pełniących pieczę zastępczą a także tych, którzy są w trakcie szkolenia przygotowującego do bycia ojcem zastępczym oraz tych, którzy na taką ścieżkę dopiero będą wchodzić. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do spotkania setek ojców, dla których ojcostwo jest ważne i warto się w tej roli rozwijać: Forum wzmacnia motywację rodzicielska i jest komplementarne do szkoleń realizowanych przez PCPRy i inne instytucje, które przygotowują rodziców do pieczy zastępczej.

XV Międzynarodowe Forum Tato.Net „SIŁA I CZUŁOŚĆ"

 

Główne tematy Forum:

  • Co robić, aby relacje w rodzinie były silne i czule?
  • Jak wychowywać dzieci w czasach cyberprzemocy i hejtu?
  • Jak mężczyzna, ojciec powinien lepiej dbać o własny rozwój?
  • Jak dzięki zaangażowaniu w rolę ojca można prowadzić życie w wolności od nałogów?

Miejsce:

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Data:

sobota, 28 października 2023 r. godz. 10.00-18,

Opłata:

Szczegółowe informacje: www.forum.tato.net

Więcej: XV Międzynarodowe Forum Tato.Net "SIŁA I CZUŁOŚĆ"

   

Strona 1 z 37