Ogłoszenia

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, stacjonarnych i zdalnych warsztatach Akademii Mocy Kobiet w kwietniu 2023 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 17 marca 2023 13:48

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, stacjonarnych i zdalnych warsztatach Akademii Mocy Kobiet w kwietniu 2023 roku:

 

logo Akademia Mocy Kobiet

ON_LINE:

Prawny: Alimenty na dziecko- wniosek, kalkulacja
Termin: 13.04.2023 czwartek w godz. 18:00–20:00, Szkolenie : on-line  
Prowadząca: Aleksandra Kutyma - specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego oraz mediatorka w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Centrum Mediacji przy ORA w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem rodzinnym – rozwodami, podziałami majątku, alimentami czy ustalaniem kontaktów z dziećmi.

Więcej: Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, stacjonarnych i zdalnych warsztatach Akademii Mocy Kobiet w kwietniu 2023 roku

 

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 19 maja 2021 15:54

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie
o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest prowadzenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, w tym 2 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez członków rodzin lub opiekunów, które uzyska pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w wymiarze 20 godzin na osobę.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa obejmować będzie w szczególności:

 • zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 • zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
 • wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, w zakresie nauki rehabilitacji, w zakresie nauki dietetyki.

 

Więcej: Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

   

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 19 maja 2021 15:36

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie

o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 17 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym,
 • 4 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
 • 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Więcej: Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

   

Zarządzenie nr 9/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 09 grudnia 2019 17:32

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 3 grudnia 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Skan - Zarządzenie nr 9 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 9/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

   

Zarządzenie nr 5/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 09 sierpnia 2019 14:37

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 8 sierpnia 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 16 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Skan - Zarządzenie nr 5 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 5/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

   

Zarządzenie nr 4/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 czerwca 2019 14:37

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 14 czerwca 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Skan - Zarządzenie nr 4 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 4/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

   

Zarządzenie nr 3/2019 - w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 czerwca 2019 13:37

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 10 czerwca 2019r.


w sprawie: skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Skan - Zarządzenie nr 3 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 3/2019 - w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów

   

Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 06 marca 2018 15:07

Skan - Zarządzenie nr 1 / 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 6 marca 2018r.


w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej

Więcej: Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

   

OGŁOSZENIE - Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 17 lutego 2016 16:47

W dniach od 22 do 26 lutego 2016 roku w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Strażackiej 1A, w godzinach urzędowania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą:

 • 22 lutego 2016 roku — prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)
 • 23 lutego 2016 roku — prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)
 • 24 lutego 2016 roku — prokurator Aneta Kiełbasińska (tel. 48 617-54-76)
 • 25 lutego 2016 roku — prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)
 • 26 lutego 2016 roku — prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)

KIEROWNIK
OŚRODKA ZAM. PROKURATURY
Janusz Kaczmarek

Więcej: OGŁOSZENIE - Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw