Aktywny Samorząd 2024

Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2024 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 01 marca 2024 09:19

Loga PFRON + Antywny Samorząd

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Więcej: Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2024 r.

 

Załączniki - Aktywny Samorząd 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator niedziela, 03 marca 2024 23:57

Wnioski do pobrania i załączniki - Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd obszar A1, nabór centralny 2023: oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek M-I obszar A1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wysokości dochodów

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Aktywny Samorząd obszar A2, A3, nabór 2024: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar A2 lub A3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L - A3

Aktywny Samorząd obszar A4, nabór 2024: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar A4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar B1, B3, B4, nabór 2024: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar B1 lub B3 lub B4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie – dysfunkcja ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie – dysfunkcja słuchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie – dysfunkcja swzroku

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar B2, nabór 2024: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar B2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar B5, nabór 2024: dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar B5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar C1, nabór 2024: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar C2, nabór 2024: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar C3, nabór 2024: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerkosztorys - Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroferta - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar C4, nabór 2024: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerkosztorys - Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroferta - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar C5, nabór 2024: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

.

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd obszar D, nabór 2024: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar D

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie wydane przez Zakład Pracy/Instytucję

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd moduł II, nabór 2024: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek moduł II

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie z uczelni/szkoły

   

PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 20 lutego 2024 13:52

loga - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 

PILOTAŻOWY PROGRAM

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Realizator programu - Powiat Szydłowiecki

Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

odbywających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

posiadających lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

aktywnych zawodowo: zatrudnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, będących w wieku aktywności zawodowej,

posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia

Więcej: PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

   

Informacje o programie AKTYWNY SAMORZĄD 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 20 lutego 2024 13:42

AKTYWNY SAMORZĄD 2024 - MODUŁ I

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Termin przyjmowania wniosków od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wnioski można składać on-line za pośrednictwem platformy

SOW (https://sow.pfron.org.pl)

lub

w formie papierowej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2024 - MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM 2024 ROK

Moduł II skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym. Adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie, a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:

- od 01.03.2024r. do 31.03.2024 r.
(dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024)

- od 01.09.2024 do 10.10.2024 r.
(dla wniosków dot. roku akademickiego 2024/2025)

Wnioski można składać on-line za pośrednictwem platformy

SOW (https://sow.pfron.org.pl)

lub

w formie papierowej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że w 2023 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu ,, Aktywny Samorząd’’ Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej: od dnia 01 marca do dnia 31 sierpnia 2024 r

UWAGA STUDENCI !

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

MODUŁ II

Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu,, Aktywny Samorząd’’ Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:

 • od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • od dnia 01 września do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

W celu zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczącymi programu w 2024 roku, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

   

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 20 lutego 2024 13:32

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

[PDF] - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku