Aktywny Samorząd 2023

Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023 – MODUŁ II

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 06 września 2023 09:24

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza uczące się osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.  W ramach MODUŁU II programu można  otrzymać  pomoc poprzez dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  • w szkole policealnej
  • w kolegium
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Więcej: Nabór wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023 – MODUŁ II

 

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 09:35

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023.

W ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd” 2023 osoby uprawnione mogą korzystać z następujących form wsparcia przyczyniających się do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Więcej: Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasnowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2023

   

Załączniki - Aktywny Samorząd 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 28 lutego 2020 22:46

Wnioski do pobrania i załączniki - Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd obszar A1, nabór centralny 2023: oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar A1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,

Aktywny Samorząd obszar A2, A3, nabór centralny 2023: prawo jazdy

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar A2 lub A3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L - dot A2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L - A3

Aktywny Samorząd obszar A4, nabór centralny 2023: oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar A4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L

Aktywny Samorząd obszar B1, B3, B4, nabór centralny 2023: sprzęt elektroniczny

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar B1 lub B3 lub B4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerosoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L - B4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerz orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O - B3

Aktywny Samorząd obszar B2, nabór centralny 2023: sprzęt elektroniczny - szkolenia

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar B2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aktywny Samorząd obszar B5, nabór centralny 2023: sprzęt elektroniczny - serwis

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar B5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aktywny Samorząd obszar C1, nabór centralny 2023: wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C1

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista)

Aktywny Samorząd obszar C2, nabór centralny 2023: wózek inwalidzki lub skuter – serwis

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C2

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aktywny Samorząd obszar C3, nabór centralny 2023: proteza kończyny

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C3

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista)

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerspecyfikacja / kosztorys

Aktywny Samorząd obszar C4, nabór centralny 2023: proteza kończyny - serwis

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C4

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista)

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerspecyfikacja

Aktywny Samorząd obszar C5, nabór centralny 2023: skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar C5

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie lekarskie (specjalista) ze zgodą na korzystanie z wózka lub skutera

Aktywny Samorząd obszar D, nabór centralny 2023: opieka dla osoby zależnej

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek obszar D

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aktywny Samorząd moduł II, nabór centralny 2023: edukacja

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek moduł II

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o dochodach

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readeroświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzaświadczenie z uczelni/szkoły