Dofinansowanie ze środków PFRON

Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 grudnia 2022 09:19

Loga PFRON + Antywny Samorząd

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku wnioski na:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

można będzie składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

 

Więcej: Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

 

Wnioski do pobrania wraz z załącznikami

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 03 stycznia 2023 23:57

Wnioski do pobrania i załączniki

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na 2024 rok

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - Turnusy rehabilitacyjne

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Turnusy rehabilitacyjne

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 1 - wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 4 - oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 5 - informacje uzupełniające dotyczące osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - Likwidacja barier architektonicznych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Likwidacja barier architektonicznych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 1 - uzasadnienie wniosku i informacje uzupełniające

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 4 - zaświadczenie lekarskie

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - Likwidacja barier technicznych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Likwidacja barier technicznych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 1 - uzasadnienie składanego wniosku ze wskazaniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Likwidacja barier w komunikowaniu się

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 1 - uzasadnienie składanego wniosku ze wskazaniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 4 - zaświadczenie lekarskie

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - Sprzęt rehabilitacyjny

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerwniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Sprzęt rehabilitacyjny

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 1 - uzasadnienie składanego wniosku ze wskazaniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Pobierz:Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe Readerzałącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych