Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 06 czerwca 2022 10:11

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Powiat Szydłowiecki przystąpił do programu specjalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł I. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

 

Więcej: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością