Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

loga - flaga RP - Godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE –  815 949 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 815 949 ZŁ

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 12 lutego 2024 11:40

loga - flaga RP - Godło RP

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy

Wartość dofinansowania – 1748 743,08 zł,
Całkowita wartość zadania –
1748 743,08 zł

Pani Wicestarostą – Anita Gołosz wraz z członkiem Zarządu Powiatu – Krzysztofem Rejczakiem oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisała z Wojewodą Mazowieckim  umowę na  realizację   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Autorem wniosku do Wojewody oraz koordynatorem realizacji Programu jest Maria Michalska - dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Więcej: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 08 stycznia 2024 14:05

 

Loga - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Herb Powiatu szydlowieckiego

Ogłoszenie
o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert nr WSZ/AO-01/E24 na realizację zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Komisji Otwartego Konkursu Ofert.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 31 sierpnia 2023 13:08

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2024

 

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2024.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Więcej: Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024

   

Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 01 marca 2023 10:55

Flaga Polski oraz Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy
Wartość dofinansowania – 1 348 830,98 zł,Całkowita wartość zadania – 1 348 830,98 zł

Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki wraz z Wicestarostą – Anitą Gołosz oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisał z Wojewodą Mazowieckim  umowę na  realizację   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”. Autorem wniosku do Wojewody oraz koordynatorem realizacji Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”  jest  zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia a co za tym idzie  nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023”  z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w powiecie szydłowieckim skorzysta 52 osoby niepełnosprawne.  Program będzie realizowany przez 9 miesięcy począwszy  od 10 marca 2023r. Nabór uczestników przeprowadzono w listopadzie 2022r. na etapie sporządzania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej: Podpisano umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk wtorek, 28 lutego 2023 10:17

 

logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - (orzeł w koronie)

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego „Usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim” w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

   

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 27 października 2022 09:33

loga - flaga RP - Godło RP

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– EDYCJA 2023

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz   dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Więcej: Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

   

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 16 lutego 2022 10:38

Flaga Polski oraz Godło Polski

Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022. W dniu 15 lutego 2022r. zostały podpisane przez Starostę Szydłowieckiego  - Włodzimierza Górlickiego,  Wicestarostę – Anitę Gołosz i Skarbnika- Dorotę Jakubczyk  umowy  z Wojewodą Mazowieckim na realizację przedmiotowych programów.

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki w 2022 roku będzie realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

   

Zarządzenie 1/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 stycznia 2022 14:56

Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szydłowcu

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu nr AOON2022- WSZ/01 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022.

Na podstawie  art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie nr AOON2022-WSZ/01 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 w składzie:

 1. Jolanta Pietras – przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wełpa – członek Komisji
 3. Jarosław Basiak – członek Komisji – Przedstawiciel Porozumienia Samorządowo- Gospodarczego

§ 2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr AOON2022- WSZ/01, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: Zarządzenie 1/2022

   

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych edycja 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 stycznia 2022 21:55

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Więcej: Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych edycja 2022

   

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 23 grudnia 2021 22:24

Flaga Polski oraz Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE – 815 949 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 815 949 ZŁ

 

 


Więcej: Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.