Program wyrównywania różnic między regionami

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 16 marca 2016 22:11

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek do pobrania - PDF

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC Microsoft WORDWniosek do pobrania - DOC


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu  informuje o możliwości aplikowania o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych  w 2016 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

1.   obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2.   obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3.   obszaru D - na likwidację barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej oraz w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;

4.   obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5.   obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6.   obszaru G - na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

Więcej: Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

 

Program wyrównywania różnic między regionami II

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 25 stycznia 2013 08:30

Procedury realizacji oraz załączniki

 


 

Założenia

Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Więcej: Program wyrównywania różnic między regionami II

   

Procedury realizacji oraz załączniki - PWRMR

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 25 stycznia 2013 08:24

Przejdź do strony z materiałami do pobrania.

Więcej: Procedury realizacji oraz załączniki - PWRMR