Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Informacja o ogłoszeniu konkursu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 18 października 2010 07:06

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Informacja o ogłoszeniu konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.

Więcej: Informacja o ogłoszeniu konkursu

 

Oferty - sprzęt elektroniczny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne środa, 13 października 2010 08:49


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: Oferty - sprzęt elektroniczny

   

Szkolenie administracyjno-biurowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 04 października 2010 08:22


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizując projekt p.n. „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestnicy mieli możliwość wyboru indywidualnych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Więcej: Szkolenie administracyjno-biurowe

   

Szkolenia w Zakopanem

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne środa, 01 września 2010 08:43


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniu 13.08.2010r. wczesnym rankiem uczestnicy projektu pn. "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Szydłowcu, zebrali się przed siedzibą PCPR, aby wyruszyć w podróż do Zakopanego. Pojechali dwoma busami zabierając z Szydłowca piękną, upalną pogodę, która towarzyszyła im przez cały pobyt.

Więcej: Szkolenia w Zakopanem

   

Oferty - kurs administracyjno – biurowy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 16 sierpnia 2010 08:32


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: Oferty - kurs administracyjno – biurowy

   

Strona 16 z 19