Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Szkolenie informatyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 01 sierpnia 2011 08:34

W dniu 30 czerwca 2011r piętnastu uczestników projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” zakończyło szkolenie informatyczne. Szkolenie prowadził Pan Sebastian Misiek,

Więcej: Szkolenie informatyczne

 

Ogłoszenie - Zaproszenie do współpracy Doradce Psychospołecznego ds. Psychodietetyki, Wizerunku i Motywacji

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne sobota, 04 czerwca 2011 07:15

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z realizacją w roku 2011 projektu systemowego pn. "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 zaprasza do współpracy osobę na stanowisko:

DORADCY PSYCHOSPOŁECZNEGO
DS. PSYCHODIETETYKI, WIZERUNKU I MOTYWACJI

Więcej: Ogłoszenie - Zaproszenie do współpracy Doradce Psychospołecznego ds. Psychodietetyki, Wizerunku i Motywacji

   

Oferty - Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 03 czerwca 2011 11:12


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: Oferty - Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe

   

Oferty - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 03 czerwca 2011 08:44


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: Oferty - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

   

ZAPYTANIE OFERTOWE - badania lekarskie i usługi rehabilitacyjne w ramach aktywizacji zdrowotnej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 27 maja 2011 07:21

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - badania lekarskie i usługi rehabilitacyjne w ramach aktywizacji zdrowotnej

   

Strona 14 z 19