Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Oferty - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 08 września 2011 10:15


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: Oferty - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla dwóch osób

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 06 września 2011 07:48


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla dwóch osób

   

ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - telepraca

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 06 września 2011 07:43

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - telepraca

   

ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - kurs prawa jazdy kat. B dla dwóch osób

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 30 sierpnia 2011 07:25

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - kurs prawa jazdy kat. B dla dwóch osób

   

Oferty - Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 01 sierpnia 2011 09:01


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Więcej: Oferty - Wyjazd Integracyjny – wsparcie grupowe

   

Strona 13 z 19