Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Oferty - Organizacja imprezy podsumowującej projekt „Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 25 listopada 2011 09:15


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zaprasza do złożenia oferty na organizację imprezy podsumowującej projekt „Inwestuję w Lepszą Przyszłość”. Oczekujemy wynajęcia i przygotowania sali, udostępnienia sprzętu nagłaśniającego przygotowania poczęstunku tj. przekąsek, dań gorących, kawy, herbaty, ciasta i owoców dla 100 osób.

Więcej: Oferty - Organizacja imprezy podsumowującej projekt „Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

 

Szkolenie grafika komputerowe i tworzenie stron WWW

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne środa, 23 listopada 2011 08:43


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Szkolenie "Grafika komputerowa i tworzenie stron www" odbyło się w dniach 02.11.2011r. - 23.11.2011r., ukończyły je trzy osoby.

Więcej: Szkolenie grafika komputerowe i tworzenie stron WWW

   

Szkolenie trening kompetencji i umiejętności społecznych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 01 listopada 2011 08:32


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Jednym ze szkoleń przeprowadzonych dla wszystkich uczestników był "Trening kompetencji i umiejętności społecznych". Szkolenie odbywało się w dniach 24.09.2011r. - 28.09.2011r., podobnie jak w latach poprzednich miało na celu ćwiczenie umiejętności behawioralnych uczestników projektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu i asertywności. Uczestnicy każdej poprzedniej edukacji wysoko oceniali jakość i potrzebę tego rodzaju szkoleń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

Oferty - Sprzęt elektroniczny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 13 października 2011 08:49


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 

Więcej: Oferty - Sprzęt elektroniczny

   

Szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne środa, 12 października 2011 08:41


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniach 4.10.2011 - 12.10.2011 dwie uczestniczki projektu uczestniczyły w kursie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej organizowanym w Radomiu przez firmę CON-LEX.

Więcej: Szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

   

Więcej artykułów…

Strona 11 z 19