Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 13 stycznia 2014 11:31

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Więcej: Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie

 

Wielka Gala Integracji

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:16

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniu 28 listopada 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zorganizowało w ramach  realizowanego projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyjazd na Wielką Galę Integracji w ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej: Wielka Gala Integracji

   

Wyjazd dla matek dzieci niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 02 grudnia 2013 08:58

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniach 21-24 listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu zorganizowało w ramach  realizowanego od 5 lat projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość”  wyjazd dla matek dzieci niepełnosprawnych, będących pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i  korzystających ze  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.   Dla przypomnienia należy wspomnieć, że projekt „Inwestuję w lepszą przyszłość” jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej ,

Więcej: Wyjazd dla matek dzieci niepełnosprawnych

   

4- dniowy wyjazd aktywizacyjno- szkoleniowy do Zakopanego dla matek dzieci niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 08 listopada 2013 13:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w ramach projektu „ Inwestuję w Lepszą Przyszłość” organizuje 4- dniowy  wyjazd aktywizacyjno- szkoleniowy do Zakopanego dla matek dzieci niepełnosprawnych.

Podczas pobytu w górach kobiety wezmą udział w zajęciach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych mających na celu poprawę stanu psychofizycznego.

Przewidujemy liczne atrakcje.

Osoby chętne wziąć udział w wyjeździe prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu do dn. 15.11.2013r.  

   

Zapytanie ofertowe - Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 24 października 2013 08:10


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

  1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7
    Przedmiot zamówienia: Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych (coaching, wizaż, zabiegi w spa, stylista, fryzjer).

  2. Więcej: Zapytanie ofertowe - Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych

   

Więcej artykułów…

Strona 2 z 19