Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Protokół zamówienia publicznego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 27 września 2012 15:57


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Protokół zamówienia publicznego

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - Protokół zamówienia publicznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 27 września 2012 07:47


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę

Więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

   

WYNIK Postępowania Przetargowego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 07 sierpnia 2012 07:35


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postępowania przetargowego nr PCPR.8114.8.2012

Więcej: WYNIK Postępowania Przetargowego

   

Lipiec 2012r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 31 lipca 2012 07:38


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W ramach projektu "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu począwszy od miesiąca maja zorganizowano zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Więcej: Lipiec 2012r.

   

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne środa, 25 lipca 2012 07:59

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 - 500 Szydłowiec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm)

Więcej: Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

   

Więcej artykułów…

Strona 7 z 19