Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 13 sierpnia 2013 07:24

Logo program wzmacniania rodziny

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku 10-14 lat i czasami czujesz, że:

  • Nie rozumiesz swojego dziecka.

  • Potrzebujesz nowych pomysłów, jak rozmawiać z dzieckiem by Cię słuchało.

  • Coraz częściej dochodzi do kłótni miedzy Tobą a dzieckiem.

to

Logo program wzmacniania rodziny

jest programem dla Ciebie !

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne do siedziby PCPR ul. Metalowa 7

23 sierpnia 2013 - tj. w piątek o godzinie 15.30

Realizacja programu rozpoczyna się od września 2013.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Logo Mazowsze. serce PolskiLogo Maraton

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 10 czerwca 2013 07:03

Loga Kapitał ludzki, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Europejski Fundusz społeczny
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

PCPR.8114.8.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

powiatowe centra pomocy rodzinie- znak PCPR.8114.8.2013

Więcej: Ogłoszenie o wyniku postępowania

   

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 27 maja 2013 08:17

Loga Kapitał ludzki, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Europejski Fundusz społeczny
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm)

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie

Wspólny Słownik Zamówień : CPV   

80.57.00.00-0    Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80.56.20.00-1    Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

63.51.10.00-4    Organizacja wycieczek

Więcej: Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

   

Poradnictwo Specjalistyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 23 kwietnia 2013 08:06

Zmartwiony mężczyzna siedzący na krześle po prawej, po lewej w oddali rozmazana pozostała część rodziny

 

Poradnictwo Specjalistyczne
PCPR W SZYDŁOWCU

 

Świadczymy bezpłatne poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie lub osobiście w PCPR,ul. Metalowa 7, tel. (48) 617 47 14

 

przyjdź  PO MOC !

   

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- REHABILITACYJNE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne środa, 10 kwietnia 2013 06:51

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W lutym rozpoczęły się zajęcia sportowe dla uczestników i otoczenia  projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość”. Mają one podnieść poziom kondycji fizycznej uczestników, pomóc rozwiązać różnorodne problemy zdrowotne oraz poprawić nastrój i pozwolić miło spędzić czas. W ramach tych zajęć prowadzone są różne formy aktywności: ćwiczenia ruchowe na pływalni, zajęcia na kręgielni, oraz  zajęcia taneczne. Podobnie jak w latach ubiegłych jest duże zainteresowanie tego typu atrakcjami. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na przyjście wiosny, aby móc chwycić w ręce kije do Nordic- Walking i wyruszyć w teren.

Uczesticy stoją przy maszynie do podawania kul do kręgla.

Więcej: ZAJĘCIA KOREKCYJNO- REHABILITACYJNE

   

Więcej artykułów…

Strona 4 z 19