Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Sierpień - wyjazd rodzin zastępczych do Białki Tatrzańskiej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 19 września 2013 08:00

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Od 19 do 23 sierpnia rodziny zastępcze z powiatu szydłowieckiego przebywały na wyjeździe integracyjno - szkoleniowym w Białce Tatrzańskiej. Zwiedzanie przepięknej okolicy było połączone z warsztatami pedagogicznymi oraz doradztwem rozwojowym, a także zajęciami z mediatorem i koordynatorem rodzin zastępczych. Spływ Dunajcem oraz zwiedzanie Krakowa pozwoliły na  chwilowe oderwanie się od codziennych obowiązków i problemów, a zajęcia grupowe pozwoliły na czerpanie radości ze wspólnie wykonywanych zadań.

 

 

Grupa uczestników w Białce Tatrzańskiej

Więcej: Sierpień - wyjazd rodzin zastępczych do Białki Tatrzańskiej

 

Lipiec - Turnus rehabilitacyjny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 19 września 2013 08:00

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

22 lipca rozpoczął się 14 dniowy turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze, W bieżącym roku uczestnicy projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość, intensywnie zażywali kąpieli słonecznych i morskich. Codzienne ćwiczenia rehabilitacyjne, usprawniały ciała, natomiast wspólne spacery oraz rozmowy pozwoliły grupie się zintegrować i zaprzyjaźnić. Uczestnicy turnusu mieli okazję przekonać się jak wygląda kurort w szczycie sezonu. Wszyscy bez wyjątku wrócili opaleni i zadowoleni.

 

 

Grupa uczestników na plaży.

Więcej: Lipiec - Turnus rehabilitacyjny

   

Czerwiec - wyjazd osób niepełnosprawnych do Białki Tatrzańskiej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 19 września 2013 07:50

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniach 13-19 czerwca 2013 r. grupa osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu Inwestuję w Lepszą Przyszłość wzięła udział w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym do Białki Tatrzańskiej. Podczas pobytu w górach oprócz wielu wycieczek krajoznawczych uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, dzięki któremu nabyli umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych, oraz podnieśli swoją samoocenę i poczucie przydatności innym. Kurs zakończył się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu. Uczestnicy miło wspominają również warsztaty wizerunku, dzięki którym nauczyli się kształtować swój wygląd, adekwatnie do sytuacji w jakiej się znajdą. Współpraca z kosmetologiem, fryzjerem, wizażystą i fryzjerem dostarczyła uczestnikom wiele pozytywnych emocji i wrażeń.
W pamięci uczestników pozostały także spływ Dunajcem, przejażdżka dorożkami, oraz pobyt w Aquaparku. Organizatorzy zapewnili również możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy zwiedzili także urokliwy Kraków, przechadzając się utartym szlakiem, Rynek, Kościół Mariacki i Wawel.

 

ćwiczenia. Uczesticzka udzielająca pierwszej pomocy.

Więcej: Czerwiec - wyjazd osób niepełnosprawnych do Białki Tatrzańskiej

   

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 27 sierpnia 2013 15:57

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, w środku herb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Szydłowiec dnia 27.08.2013r.

PCPR.8114.14.1.2013

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

Więcej: Ogłoszenie o wyniku przetargu

   

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 14 sierpnia 2013 07:24

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, w środku herb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm)

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Wspólny Słownik Zamówień : CPV

 

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

Więcej: Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia

   

Więcej artykułów…

Strona 3 z 19