Projekt "INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Podsumowanie projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 23 stycznia 2015 01:04

11 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu – „Inwestuję w lepszą przyszłość”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu oraz pracownicy PCPR-u, osoby pracujące przy projekcje, a także przedstawiciele samorządów i instytucji.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu Maria Michalska, która zapoznała zebranych z historią projektu oraz opowiedziała o jego realizacji, prezentując fotografie z zajęć, spotkań i wyjazdów.

Więcej: Podsumowanie projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość"

 

Wyjazd matek dzieci niepełnosprawnych do Zakopanego - Maj 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 03 lipca 2014 04:37

W dniach 10-13 maja 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu zorganizowało po raz drugi wyjazd matek dzieci niepełnosprawnych do Zakopanego

w ramach realizowanego projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Więcej: Wyjazd matek dzieci niepełnosprawnych do Zakopanego - Maj 2014

   

Zawiadomienie o wyborze oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 maja 2014 21:54

Logo KL + EFS
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Szydłowiec, dnia  07.05.2014 r.

 

PCPR.8114.10.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu działając zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych informuje, że dnia 07 maja 2014r.w siedzibie Centrum zakończyły się prace komisji mającej na celu wyłonienie Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu aktywizacyjno szkoleniowego dla 15 matek dzieci niepełnosprawnych (coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer) będących uczestniczkami projektu systemowego Inwestuję w Lepszą Przyszłość.

Więcej: Zawiadomienie o wyborze oferty

   

Zaproszenie do złożenia oferty na "Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy..."

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 18 kwietnia 2014 13:15

Po lewej logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, w środku herb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a po prawej logo Europejski Fundusz Społeczny.
CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt pn. INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze Stron

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
realizując projekt systemowy PO KL Inwestuję w Lepszą Przyszłość
w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na

Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych

(coaching, wizaż, zabiegi spa, stylista, fryzjer)

Więcej: Zaproszenie do złożenia oferty na "Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy..."

   

Zaproszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 stycznia 2014 11:36

ZAPROSZENIE

Dnia 30.01.2014r. o godzinie 13.00 w auli Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu odbędzie się pierwsze, organizacyjne spotkanie osób chętnych do udziału w Projekcie "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Więcej: Zaproszenie

   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 19