Piecza Zastępcza

Zaproszenie do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 19 września 2023 10:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
serdecznie zaprasza

na spotkania grup wsparcia skierowane do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Szydłowieckim.

Grupa wsparcia jest jedną z form działań pomocowych skierowanych do rodzin zastępczych. Głównym założeniem grupy jest umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń, dzielenie się emocjami, przemyśleniami czy wątpliwościami z innymi osobami doświadczającymi podobnych sytuacji w związku ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania umożliwiają także zawieranie znajomości, pozyskiwanie wartościowych kontaktów np. do specjalistów, uzyskiwanie bieżących informacji z zakresu pieczy zastępczej, a także otrzymywanie porad psychologiczno-pedagogicznych. Tematyka spotkań dobierana jest zależnie od aktualnych potrzeb uczestników, jednak każde spotkanie ma swój temat przewodni.

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia odbędzie się

27 września 2023 r. o godz. 10.30 w świetlicy PCPR

Temat spotkania:

Emocje towarzyszące opuszczeniu domu przez pełnoletnich wychowanków.

 

Serdecznie zapraszamy – Zespół ds. pieczy zastępczej

 

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 27 stycznia 2023 19:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

zaprasza

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia


celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci.

Najbliższe spotkanie 1 lutego 2023 r. o godz. 1030

Zapraszamy Uśmiech

   

Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 10 października 2019 19:44

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
zaprasza
Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia
celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie PCPR
w Szydłowcu ul. Metalowa 7

Najbliższe spotkanie 23 października 2019 r. o godz. 8.30

Zapraszamy Uśmiech

J
   

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 29 sierpnia 2018 18:12

Logo Dobry Start

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski można pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również bezpośrednio w placówce PCPR.

Więcej: Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

   

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 21 czerwca 2018 10:32

Logo Dobry Start

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej: Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

   

Strona 1 z 5