Kontynuacja szkoleń z EFS

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Beneficjenci określili swoje mocne i słabe strony, wyliczali umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Na ćwiczeniach analizowane były także wartości związane z pracą oraz cele życiowe uczestników i ich osiągnięcia. Zajęcia przygotowywały uczestników projektu realizowanego przez PCPR w Szydłowcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn „Inwestuję w lepszą przyszłość” do wyboru zawodu.

zdjęcie 01

Warsztaty poprowadziła doradca zawodowy Agnieszka Wieczorek z firmy „Doradztwo i Kariera” z Radomia.

 

zdjęcie 02

Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu warsztat zostanie powtórzony. Tym razem poruszane będą zagadnienia związane z określeniem predyspozycji zawodowych oraz z poznawaniem „świata” zawodów.

O godzinie 14.00 w tym samym miejscu odbyło się drugie spotkanie, podczas którego uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami mogli poznać zagadnienia dotyczące świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacji na ten temat udzieliła przedstawicielka szydłowieckiego ZUS-u, pani Danuta Tomczyk. Najważniejszym punktem spotkania były sprawy związane z możliwością zarobkowania przez osoby pobierające renty, w tym renty socjalne.

zdjęcie 03

zdjęcie 04