Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

zdjęcie 01

Twórcą i realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego uczestnikami zostały osoby niepełnosprawne oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, mające trudności z integracją zawodową i społeczną. Łącznie 21 osób.

Pierwsze z cyklu szkoleń w ramach programu prowadzone było przez panią Agatę Spławską z firmy Eurosupport.

Wszyscy uczestnicy chętnie brali udział w kursie, Aktywne Metody Poszukiwania Pracy, co miało odzwierciedlenie w czasie egzaminu – powiedziała Maria Michalska kierownik PCPR. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia podstawowej wiedzy o rynku pracy, uczyli się pisania CV i podań o pracę, zachowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, określali swoje zdolności i predyspozycje, odkrywali swoje marzenia – dodaje kierownik PCPR.

Uczestnicy prowadzącej szkolenie, pani Agacie Spławskiej oraz Marii Michalskiej wręczyli własnoręcznie wykonane obrazki dziękując w ten sposób za zainteresowanie ich problemami i zorganizowanie szkoleń.

zdjęcie 02 zdjęcie 03

Dyplomy ukończenia kursu wręczali Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Wicestarosta Roman Woźniak życząc przy tym sukcesów w dalszych szkoleniach.

zdjęcie 04 zdjęcie 05