Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Na kursach można było nauczyć się posługiwania komputerem, tworzenia i przeprowadzania prezentacji, redagowania Gazety Lidera, obróbki zdjęć oraz zdobywania informacji w sieci Internet. Celem tych szkoleń było wyposażenie uczestników w taką umiejętność obsługi komputera, która pomoże im na otwartym rynku pracy, a także którą mogą wykorzystać jako narzędzie aktywnej integracji.

zdjęcie 01

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego