Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość rozwinięcia umiejętności poruszania się po rynku pracy adekwatnego do ich możliwości, pisania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, a także przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej. Dowiedzieli się na czym polegają elastyczne formy zatrudnienia i w jaki inny sposób można szukać pracy (telepraca, samozatrudnienie, spółdzielnie socjalne).

zdjęcie 01


zdjęcie 02

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego