Spotkanie organizacyjne Projektu INWESTUJĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Projekt jest kontynuacją z ubiegłego roku. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, z których od razu 21 zadeklarowało swój udział w projekcie. Pozostali uczestnicy zostali zwerbowani przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Są to w większości osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo — wychowawczych.

Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemów lokalnego rynku pracy, zmniejszając obszary wykluczenia społecznego oraz podnosząc poziom wykształcenia jej uczestników. Do udziału w projekcie zostały zaproszone osoby, których sytuacja życiowa daje rokowania dotyczące możliwości znalezienia zatrudnienia. Są to dotychczasowi podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, znani pracownikom jako osoby które najlepiej wykorzystują oferowane im wsparcie.zdjęcie 01

zdjęcie 02


Osoby uczestniczące w spotkaniu organizacyjnym w dniu 18 maja 2009 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego