Szkolenia indywidualne projektu "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Szkolenie administracyjno - biurowe
Część Beneficjentów projektu (8 osób) wybrało szkolenie administracyjno - biurowe realizowane przez firmę ASAP 24 z Warszawy. Część teoretyczna szkolenia odbyła się w dniach 30 września i 1 października 2010r. Część praktyczna odbywa się w ramach indywidualnych lub grupowych konsultacji z trenerami na zasadzie e-learningu, mającego na celu wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności przez uczestników szkolenia.
Kurs zawodowy charakteryzował się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno - treningowych, w przewadze występowały ćwiczenia, prace zespołowe oraz casestudy. Zarówno treści merytoryczne jaki metodyka szkolenia były dostosowane do omawianych na zajęciach zagadnień i problemów oraz możliwości uczestników zajęć. W celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy, każdy z uczestników szkolenia otrzymał na własność laptop wraz zainstalowanym oprogramowaniem wykorzystywanym na szkoleniu.

Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci
Jedna z uczestniczek wybrała kurs kosmetyczny. Kurs odbywał się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Program kursu obejmował starannie wybrane, najbardziej przydatne zagadnienia z dziedziny:wizażu, makijażu, stylizacji, pielęgnacji paznokci, skóry twarzy. Doświadczona i wykwalifikowana kadra przygotowałauczestniczkę do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, dbania o siebie jak i udzielania profesjonalnych porad innym.

Kurs cukiernik - piekarz
Kolejnym szkoleniem, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu był kurs cukiernik - kucharz.Wzięło w nim udział siedmiu beneficjentów. Zajęcia praktyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi, podczas których uczestnicy zdobyli umiejętności potrzebne w zawodzie cukiernik-piekarz. Zdobyli wiedzę o produktach, organizacji pracy w zakładzie, technikach przygotowywania wyrobów. Prowadzone były również zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia w pracy cukiernika-piekarza. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez Pana Pawła Bilke właściciela piekarni "Wyśmierzyce". Pod jego czujnym okiem uczestnicy wykorzystywali wiedzę nabytą podczas zajęć teoretycznych.

Szkolenie kelner - barman Szkolenie kelner - barman ukończyła jedna uczestniczka projektu. Celem szkolenia było przygotowanie do profesjonalnej obsługi konsumenta w zawodzie barman - kelner oraz zapoznanie z organizacją usług gastronomicznych.

Kurs prawa jazdy W kursie prawa jazdy wzięło udział siedmiu uczestników. Kurs prowadzony był przez Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów "AS" w Radomiu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego