Konferencja podsumowująca projekt "Inwestuję w lepszą przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

"My także chcemy wznosić latawce
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce
i z krótszą nogą poznawać świat.
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.
Niepełnosprawni i chcą i mogą:
odkrywać góry, zawieszać słońce,
darować serca- czujesz? - gorące!
Otwórzcie okna po nocy dzwonku,
nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!"
autor nieznany

W dniu 21 grudnia 2010r. w Sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczną edycję projektu "Inwestuję w lepszą przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Jest to projekt systemowy skierowany do powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

zdjęcie 01

"Wiersz anonimowego autora, który pozwoliłam sobie zacytować na wstępie, tak bardzo nas poruszył, że uczyniliśmy go mottem naszych działań. Bardzo chcielibyśmy, aby nasi podopieczni prezentowali taką właśnie postawę - "NIEPEŁNOSPRAWNI I CHCĄ I MOGĄ !". Tej idei podporządkowane są wszystkie nasze działania. Chcemy zmieniać podejście do niepełnosprawności nie tylko ogółu społeczeństwa, ale przede wszystkim samych niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia. Myślę, że w pewnym, niewielkim na razie stopniu nam się to udaje - mówiła witając przybyłych gości dyrektor PCPR Maria Michalska.

Dużą cześć imprezy zajęło omawianie realizacji projektu i przegląd zdjęć dokumentujących poszczególne działania. W ramach projektu zorganizowano trening doradztwa zawodowego, trening kompetencji życiowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie informatyczne oraz szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników. Część szkoleń odbywała się w czasie dziesięciodniowego pobytu w Zakopanem. Program pobytu był bardzo bogaty. Uczestnicy zwiedzili Wawel, zamek w Nidzicy, cmentarz na Pęksowym Brzysku, byli na spływie Dunajcem i nad Morskim Okiem. Na piechotę, mierząc się ze swoimi ograniczeniami, zdobyli Nosal i Gubałówkę, tak że potem spacer po Dolinie Kościeliskiej i Strążyskiej nie był żadnym problemem. Nie każdy jednak zdecydował się na udział w szybkim kursie nurkowania. Beneficjenci mieli również możliwość uczestniczenia w dwóch wyjazdach aktywizacyjnych, do Torunia i Bałtowa, w czasie których zapoznali się z zasadami funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej w Lisewie, Drzonowie i Kałkowie. W dniu 3 grudnia nasi podopieczni i ich najbliżsi uczestniczyli w Wielkiej Gali Integracji - imprezie z wielką pompą organizowanej w międzynarodowym dniu osób niepełnosprawnych.

zdjęcie 02

Wózkiem w góry? Dlaczego nie! Udowadnia uczestnik projektu
T. Karczewski

Począwszy od miesiąca maja działał w Warsztatach Terapii Zajęciowej Klub Lidera. Uczestnicząc w zajęciach Klubu Lidera nasi beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnym, nauczenia się organizowania różnych imprez i wycieczek, tworzenia planów zwiedzania i planów wydatków. Sami na początek zorganizowali dwie wycieczki do Chlewisk i Orońska, a potem uczestniczyli w organizowaniu wyjazdów do Torunia i Kałkowa. W czasie zajęć Klubu Lidera powstała Gazeta Lidera, w której uczestnicy promowali realizowany projekt.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dzięki udziałowi w projekcie wzbogaciło się o wiele przydatnych do właściwej realizacji sprzętów, np. meble biurowe, kamera, komputery, laptopy i telefon komórkowy. Reasumując należy podkreślić, że udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przyniósł wymierne korzyści wszystkim, uczestnikom i realizatorom - podkreśliła M. Michalska.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego