Szkolenie administracyjno-biurowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Część Beneficjentów projektu (8 osób) wybrało szkolenie administracyjno – biurowe realizowane przez firmę ASAP 24 z Warszawy. Część teoretyczna szkolenia odbyła się w dniach 30 września i 1 października 2010r. Część praktyczna odbywa się w ramach indywidualnych lub grupowych konsultacji z trenerami na zasadzie e-learningu, mającego na celu wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności przez uczestników szkolenia.

zdjęcie 01

Kurs zawodowy charakteryzował się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno – treningowych, w przewadze występowały ćwiczenia, prace zespołowe oraz case study. Zarówno treści merytoryczne jaki metodyka szkolenia były dostosowane do omawianych na zajęciach zagadnień i problemów. Oraz możliwości uczestników zajęć. W celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy, każdy z uczestników szkolenia otrzymał na własność laptop wraz zainstalowanym oprogramowaniem wykorzystywanym na szkoleniu. Spotkało się to z dużym entuzjazmem uczestniczek i uczestników projektu.

 

zdjęcie 02

Więcej zdjęć w galerii.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego