Impreza podsumowująca projekt pn."Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tegoroczna edycja realizowana była od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Projekt był skierowany bezpośrednio do osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka. Działaniami objęte były 24 osoby. W zaplanowanych przedsięwzięciach dodatkowo wzięły udział również osoby z otoczenia projektu i beneficjenci z ubiegłych lat. Wszystkie zadania oferowane w ramach projektu cieszyły się dużym powodzeniem i zostały pomyślnie zrealizowane. Dzięki zintegrowaniu się wszystkich uczestników zajęcia przebiegły w miłej atmosferze.


Impreza podsumowująca odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Licznie przybyli zaproszeni goście na czele z Panią Małgorzatą Półtorak - Kierownikiem Oddziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Radomiu i Starostą Szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim. Uroczystego otwarcia imprezy podsumowującej i powitania gości dokonała Pani Maria Michalska - dyrektor PCPR, koordynator projektu. W swoim wystąpieniu podziękowała za wkład wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji projektu "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" oraz dokonała podsumowania wszystkich działań odbywających się w projekcie. Wydarzenie uświetnił występ artystów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu, którzy przedstawili Jasełka. Wystąpienie dostarczyło wiele emocji i wrażeń zarówno uczestnikom projektu jak i przybyłym gościom. Po prezentacji organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek. Uczestnicy imprezy otrzymali materiały promocyjne oraz biuletyn obrazujący wszystkie działania podejmowane w ramach projektu. Uczestnicy dodatkowo otrzymali pamiątkowe płyty z nagranymi zdjęciami dokumentującymi wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w tym roku w ramach projektu.Dzięki projektowi i organizowanym kursom, szkoleniom i doradztwu uczestnicy nabyli nowe umiejętności, zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne poprawiły ich kondycję fizyczną, zajęcia w Klubie Lidera polepszyły relacje społeczne, natomiast wyjazdy i spotkania integracyjne dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń i doznań beneficjentom ostatecznym projektu.

Więcej zdjęć w galerii!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego