Klub Lidera i zajęcia korekcyjno - rehabilitacyjne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Mając na uwadze wsparcie także dla uczestników poprzednich edycji projektu, którzy czują potrzebę uczestniczenia nadal w projekcie przewidziano przeprowadzenie regularnych zajęć Klubu Lidera oraz zajęć korekcyjno - rehabilitacyjnych i sportowych w ramach aktywizacji zdrowotnej. Każde zadanie spełniało określoną funkcję. Klub Lidera integrował i wzmacniał grupę. Na spotkaniach omawiano bieżące problemy nurtujące uczestników klubu, zapoznano z aktualnym stanem prawnym dotyczącym osób niepełnosprawnych, planowano organizowanie różnych kursów, imprez i wycieczek w ramach projektu. Podejmowano różne ważne decyzje dotyczące sposobu realizacji wytyczonych zadań. Ta forma zajęć cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu i jego otoczenia.


Zajęcia korekcyjno - rehabilitacyjne i sportowe przewidziano ze względu na różnorodne problemy zdrowotne oraz ogólnie niski poziom kondycji fizycznej uczestników. Ćwiczenia prowadziła Pani Bożena Jasińska - długoletni pedagog i wykwalifikowana specjalistka w tym zakresie. Motywowała uczestników projektu do aktywności fizycznej i podejmowania działań prozdrowotnych. Zajęcia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu każdej uczestniczki i uczestnika.

Więcej zdjęć w galerii!

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego