Szkolenie trening kompetencji i umiejętności społecznych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


CZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA

Jednym ze szkoleń przeprowadzonych dla wszystkich uczestników był "Trening kompetencji i umiejętności społecznych". Szkolenie odbywało się w dniach 24.09.2011r. - 28.09.2011r., podobnie jak w latach poprzednich miało na celu ćwiczenie umiejętności behawioralnych uczestników projektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu i asertywności. Uczestnicy każdej poprzedniej edukacji wysoko oceniali jakość i potrzebę tego rodzaju szkoleń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego