Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, zamieszkujących razem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zaplanowano realizację Programu od marca do października 2024r. W wyniku naboru przeprowadzonego w listopadzie 2023 r. opieką objętych zostanie 56 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu szydłowieckiego. Wymiar godzin Opieki Wytchnieniowej wynosi 240 godzin w okresie realizacji Programu. Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności.