PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

loga - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 

PILOTAŻOWY PROGRAM

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Realizator programu - Powiat Szydłowiecki

Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

odbywających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

posiadających lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

aktywnych zawodowo: zatrudnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, będących w wieku aktywności zawodowej,

posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia

 

W RAMACH PROGRAMU MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO:

  1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu
  2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
  3. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  4. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  5. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
  6. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  7. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  8. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  9. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (dofinansowanie do żłobka. przeszkolą itp.)
  10. uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (studiów, szkoły policealnej itp.)

 

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) lub w formie papierowej można złożyć  od 1 marca 2024 r.

Więcej informacji o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać pod numerem telefonu /48/ 617 47 13, /48/ 617 47 14 lub /48/617 47 15 lub na stronie www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl lub www.pfron.org.pl

 

Plakat:

Plakat Aktywny Samorząd 2024