Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

loga - flaga RP - Godło RP

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy

Wartość dofinansowania – 1748 743,08 zł,
Całkowita wartość zadania –
1748 743,08 zł

Pani Wicestarostą – Anita Gołosz wraz z członkiem Zarządu Powiatu – Krzysztofem Rejczakiem oraz Skarbnikiem Powiatu – Dorotą Jakubczyk podpisała z Wojewodą Mazowieckim  umowę na  realizację   Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Autorem wniosku do Wojewody oraz koordynatorem realizacji Programu jest Maria Michalska - dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia ,  dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktów społecznych / współpracy z różnego rodzaju organizacjami /,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W ramach programu z usług asystenta osobistego w powiecie szydłowieckim skorzysta 60 osób niepełnosprawnych.  Program będzie realizowany przez 10 miesięcy. Nabór uczestników przeprowadzono we wrześniu 2023r. na etapie sporządzania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego. Udział w programie jest bezpłatny.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest realizowany w naszym powiecie już 3 rok z rzędu i  cieszy się ogromną popularnością wśród społeczeństwa.