Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach resortowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Program Opieka Wytchnieniowa

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024.

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą  w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, zamieszkujących  razem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zaplanowano realizację Programu od 1  stycznia 2024 r. do 21 grudnia 2024r.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy pilny o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
adres:  Szydłowiec ul. Metalowa 7, tel 48 6174714, 15.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 10 listopada 2023 r.

UWAGA!
Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności. Ostateczna weryfikacja uczestników dokonana zostanie po podpisaniu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.