Wypożyczalnia sprzętu w PFRON

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Kobieta na wózku inwalidzkim w kuchni - głaszcze kota

Od 4 września br. są przyjmowane wnioski do wypożyczalni technologii wspomagających, która jest elementem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Na stronach PFRON opublikowana jest informacja dotycząca programu oraz lista sprzętu. Program ma być skierowany do czterech grup: osób z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością słuchu i osób niewerbalnych, oraz spełniać najwyższe standardy technologiczne. Wypożyczany asortyment będzie dostosowywany i konfigurowany pod kontem indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Bliższe informacje na temat programu oraz sprzętu można znaleźć na stronie :

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/