Zaproszenie do udziału w Grupach Wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
serdecznie zaprasza

na spotkania grup wsparcia skierowane do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Szydłowieckim.

Grupa wsparcia jest jedną z form działań pomocowych skierowanych do rodzin zastępczych. Głównym założeniem grupy jest umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń, dzielenie się emocjami, przemyśleniami czy wątpliwościami z innymi osobami doświadczającymi podobnych sytuacji w związku ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania umożliwiają także zawieranie znajomości, pozyskiwanie wartościowych kontaktów np. do specjalistów, uzyskiwanie bieżących informacji z zakresu pieczy zastępczej, a także otrzymywanie porad psychologiczno-pedagogicznych. Tematyka spotkań dobierana jest zależnie od aktualnych potrzeb uczestników, jednak każde spotkanie ma swój temat przewodni.

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia odbędzie się

27 września 2023 r. o godz. 10.30 w świetlicy PCPR

Temat spotkania:

Emocje towarzyszące opuszczeniu domu przez pełnoletnich wychowanków.

 

Serdecznie zapraszamy – Zespół ds. pieczy zastępczej